ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Піскорська Галина Андріївна

01.08.1956

Місце народження: м. Канів Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Канд. дис.: «Роль наукових і суспільно-політичних журналів УРСР 1920-х-30-х років у становленні наукової концепції історії революції в Україні» (1997). У Київ. ун-ті: 1980-82 ст. лаб-т іст. ф-ту Київ. ун-ту, з 2002 старш. наук. співроб. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ, зараз кафедри міжнародної інформації. Координатор профільних олімпіад ІМВ та міжн. конференцій; координатор міжн. програм каф. міжн. інформації. У 1982-2001 викл., доц. Київ. ін-ту зв’язку Укр. держ. академії зв’язку (УДАЗ). У 2003 р. проходила наук. стажування в ун-ті м. Торонто (Канада). Напрями наук. діяльності: інформ. сусп-во, зв’язки з громадськістю, міжн. інформація та комунікації. Автор понад 90 наук. праць. Осн. праці: Аналітика, експертиза, прогнозування: монографія. К., 2003 (у співавт.); Європейські комунікації: політичні, екон., правові, дипломатичні, суспільні та культурні аспекти: монографія. К., 2006 (у співавт.); Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози: монографія. К., 2006 (у співавт.); Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії: монографія К., 2009 (у співавт.); Європейський Союз: економіка, політика, прав.: Енциклопедичний словник. К, ВПЦ «Київський університет», 2011; «М’яка сила» в сучасній геополітиці: Монографія. К, 2011.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи