ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рижков Микола Миколайович

28.08.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1982 ф-т міжнародних відносин та міжнародного права, 1985 асп-ру Київ. ун-ту; 1988 здобув другу вищу освіту за спец. «Зовнішньоекон. діяльність» ф-ті перепідготовки кадрів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Проблеми навколишнього середовища в діяльності ООН (на прикладі ЮНЕП 1972-1982)» (1985), докт. дис. «Доктринальний вимір стратегії зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації» (2007). У Київ. ун-ті: з 1986 асист., з 1993 доц. каф. міжн. відносин та зовн. політики ф-ту міжн. відносин та міжн. права; з 1993 доц. каф. міжн. організацій та дипломат. служби, з 1995 доцент каф. міжнародної інформації, з 1998 доцент каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю, з 2007 в. о. зав. каф., з 2008 зав. каф. міжн. інформації, професор ІМВ. Напрями досліжень: інформ.-аналіт. діяльність в міжн. відносинах, міжн. організації та дипломат. служба, аналіз зовн. політики, міжн. інформація, країнознавство, європ. комунікації, міжн. інформ. безпека. Наук. кер. 8 аспірантів. Є членом спец. рад з присвоєння вч. звань в Нац. ін-ті проблем міжн. безпеки при РНБО України та Ін-ті світ. економіки і міжн. відносин НАН України. Чл.-кор. Міжн. асоціації при ун-ті Платона (м. Патра, Греція). Член постійної комісії України в асоціації «Діалог Європа – Азія» (м. Стамбул). Нагороджений Почесною грамотою МЗС України, Почесною грамотою за особливо видатнів заслуги перед Київським Національним університетом, Відзнакою Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ш ступеня з нагоди 175-річчя унверситету (2009). Автор понад 100 наук. праць.

Осн. праці: Информационно-аналитично осигуряване на международните отношения: Учеб. пособ. София, 1998 (у співавт.); «Grand Strategies»: актуалізація американського досвіду стратегічного планування. К., 2006; Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. К., 2006 (у співавт); Європейські комунікації: монографія. К., 2007 (у співавт.); Основи інформаційної безпеки держави: навч. посіб. К., 2008; Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація»: підручник. К., 2009 (у співавт.); Інформаційне забезпечення прогнозо-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах: Підручник. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи