ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Швець (дів. Смірнова) Олена Вікторівна

19.09.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.

Закінчила 2003 відділення міжн. інформації ІМВ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2003 інформ. аналітик І кат., з лист. 2006 мол. наук. співроб. ІМВ. Канд. дис. «Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі» (2006). Напрями наук. діяльності: масові комунікації, іміджелогія, PR, технології маніпулювання масов. свідомістю. Автор понад 10 наук. праць. Осн. праці: Аналітика, експертиза, прогнозування. К., 2003 (у співавт.); Європейські комунікації: політичні, економічні, безпекові, суспільні та культурні аспекти. К., 2007 (у співавт.); Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. К., 2007 (у співавт.). Шевченко Олена Володимирівна (17.04.1975, м. Київ), кандидат політичних наук, доцент. Закінчила 1997 екон. ф-т Київ. ун-ту за спец. «економіст-математик», 1997 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2003 асист., з 2006 доц. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю, з 2007 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ. Канд. дис. «Паблік рілейшнз як чинник політичної культури в сфері міжнародних відносин» (2003). Вчен. звання доц. отримала 2008. Викладає в ІМВ, Військ. ін-ті та на філос. ф-ті нормат. та спец. курси з дисциплін: зв’язки з громадськістю, держ. брендінг в міжн. відносинах, практика PR, іміджелогія, зв’язки з громадськістю в держ. структурах. Сфера наук. інтересів: зовнішньополіт. комунік. технології, держ. та корпоративний брендінг, міжн. журналістика, Government Relation, Investor Relation, PR в міжн. відносинах. Лауреат премії НАН України для молодих вчених і студентів ВНЗ за кращі наук. роботи (2003). Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: PR-технології в міжнародних відносинах (європейський досвід та перспективи України): Монографія. К., 2003; Європейська PR-практика: Посіб. К., 2006 Основи PR-практики (прикладний аспект): Посіб. К., 2007; Оцінка ефективності PR-діяльності: Антологія. К., 2007 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи