ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Жадько Віктор Олексійович

16.02.1952

Місце народження: с. Іваньки, Маньківського р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.

Письменник, публіцист, некрополезнавець. По закінченні сш 1969, працював токарем, водієм, 1970–72 служив у війську. Закінчив 1976 філол. ф-т Миколаїв. пед. ін-ту імені В.Бєлінського, 1981 відділення журналістики ВПШ при ЦК КПУ, 1983 відділення журналістики Академії сусп. наук, м. Москва. Працював у Миколаїв. газ. «Ленінське плем’я» (1976) та «Прапор Жовтня» (1977), Жовтневому РК КПУ, Жовтневого р-ну Миколаїв. обл. (1984), ред. відділу журналу «Україна» (1986), старш. викл. каф. сусп. наук Центр. Ін-ту вдосконалення вчителів (1990); зав. каф. масової комунікації Міжн. ун-ту фінансів (2000), зав. каф. журналістики та ред.-видав. справи НПУ ім. Драгоманова (з 2001). У Київ. ун-ті: 1991–96 – доцент. каф. журналістської майстерності та ред.-видав. справи ф-ту журналістики; 1996–1999 – доцент. каф. міжарод. інформації ІМВ. Кандидат дис. «Комсомольська преса як засіб морального виховання молоді» (1983), докт. дис. «Історична пам’ять у системі духовного світу особистості сучасного укр. соціуму (соціально-філософський аналіз)» (2007). Напрями наук. роботи: наук.-теорет. обґрунтування ролі ЗМІ в утвердженні державності та роль істор. пам’яті у формуванні духовності особистості; некрополезнавство, краєзнавство. Член двох Спец. вчених рад по захисту дисертацій. Член НСЖУ (1978), член НСПУ (2000), член НСКУ (2010); академік Академії Вищої освіти України (2008), радник Міністра культури України (з 2010). Засл. працівник освіти України (2007), Відмінник столичної освіти (2012). Лауреат премій: ім. М.Аркаса (2002), Міжнарод. ім. Д.Нитченка (2005), ім. І.Огієнка (2007), ім. М.Максимовича (2008), мистецької «Київ» – ім. А.Москаленка (2011). Нагородж. медаллю Ярослава Мудрого, золотою медаллю української журналістики. «Освітянин року» 2004 і 2006, 2012 років у номінації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Струна високого неспокою». Член редколегій наук. ВАКівських видань – вісників: «Гілея», «Соціальна психологія», «Пам’ять століть», «Духовні студії», «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури». Автор 200 наук., навч. і теоретич. праць та 15 худ. книг. Осн. праці: Благословенне святим Миколаєм. К., 2000; Узбереги Божої ріки. Істор. довідник Миколаївщини. К., 2003; А степ як море.К.2003; Грек із душею українця. К., 2003; Восставшие против імператора. К., 2003; Байковий некрополь. К., 2004; Сміливий Олексійко. К., 2005; Основи журналістики та редакційно-видавничої роботи: Навч. посіб. К., 2006; Маньківщина. Не забуваймо рідного порогу. К., 2006; Український некрополь. К., 2006; У пам’яті Києва: столичний некрополь письменників. К., 2007; Історична пам’ять у системі духовного світу особистості сучасного укр. соціуму (соц.-філософ. аналіз): Монографія. К., 2007; Микола Аркас: наук. худ. вид.: У двох томах. К., 2008; Некрополь на Байковій горі. К., 2009; Сповідь розп’ятої душі: повість-роздум. К. 2009; Універсальна енциклопедія «Черкащина». К., 2010 (упорядник); Іду за Кобзарем: від Києва до Канева. К. 2010; Журналістика і редакторська майстерність. Навч. посібник. К., 2012; Кирило Осьмак: Заповідаю тобі Україну. Роман-хроніка. К., 2012. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1997, спр. 68-ПВС; Етика: Енциклопедія, К., 1987; Бойченко В. Довгий шлях через літа // Благословенне святим Миколаєм. К., 2000; Шудря М. Олімпієць з-над Інгулу // Грек із душею українця. К., 2003; Дзюба І. На дорогах пам’яті // Літературна Україна. 2004, 6 жовт.; Сизоненко О. Штрихи до портрета // Нова доба. 2005. 16 лют.; Мацько Л. Те, що Ви зробили, пане Вікторе, немає ціни // Культура і життя. 2006. 14 лют., Погрібний А. Пам’ять родова – пам’ять національна // Літ. Україна. 2007. 5 трав.; Доркену А. Безсмертя, осяяне зіркою Різдва: Шевченко і Аркас // Пед. газ. 2009. 4 квіт.; Висоцький А. У святому неспокої творчого життя // Українська літ. газета. 2012. 10 лют.; Не погубімо золоту стрічку пам’яті // Кримська світлиця. 2012. 17 лют.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи