ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародної журналістики кафедра Міжнародної журналістики кафедра

Заснована 1953. Закрита рішенням Вченої ради ІЖ, пр. № 6 від 30 січня 2012. Попередні назви каф.: історії журналістики (1953), теорії і практики радянської преси (1960), історії партійно-радянської преси (1965), наук. основ пропаганди і історії парт.-рад. преси (1988), заруб. журналістики (1989), сучас. та заруб. журналістики (1991). У 1994 каф. перепрофільовано під спеціалізацію «Міжнародна журналістика». Зав. каф. були професор. В.А. Рубан (1953–66, 1973–78), професор. П.М. Федченко (1967–69), професор. О.О. Суярко (1970–72), професор. Б.І. Стеля (1979–87), доцент. В.П. Бакуменко (1987), доцент. І.І. Гутиря (1987), професор. М.І. Скуленко (1988–93), доцент. О.Г. Мукомела (1993–96), професор. В.І. Шкляр (1996–2001), доцент. Т.І. Петрів (2002–05), професор. О.К. Мелещенко (2005–12). На каф. також працювали професори: А.А. Чічановський, О.М. Гриценко, Р.Й. Єсипенко, доценти: М.М. Шестопал, Р.Д. Слободянюк, доцент. В.В. Полковенко, М.Я. Борозна, Н.Ф. Остапенко, М.О. Сорока, М.Ф. Рой, О.К. Глушко, С.І. Даниленко, І.Ю. Слісаренко, В.В. Гоян, О.В. Гресько, Р. І. Дячук; асистенти: Г.П. Семилєтка, М.Ю. Воронова, М.В. Малий Б.М. Носова, Ю.П. Щегельська, О. Ю. Сухомлин. На каф. розроблялися та викладалися наук. дисципліни: Історія зарубіжної журналістики, Види журналістики, Теорія та методика журналіст. творчості, Жанри журналістики, Мас-медіа в глобальн. інформ. просторі, Журналістика в просторі політ. комунікацій, Політ. системи світу, Преса п’яти континентів, Проблематика ЗМІ (Політична журналістика), ЗМІ в європ. інтеграц. процесах, Міжн. журналістика. Викл. каф. працювали над розробкою наук. теми «Укр. журналістика в контексті світової». Каф. співпрацювала з усіма центрами вищої журналіст. освіти в Україні, ф-тами журналістики Моск., С.-Петерб. та Воронез. ун-тів, Ін-том політ. комунікацій Познан. Ун-ту (Польща). Співроб. каф. підготовлено 17 колект. наук. видань, у т.ч.: Укр. журналістика: вчора, сьогодні, завтра (3 вип., К., 1996–98), Укр. журналістика в контексті світової (8 вип., К., 1997–2001, 2007–2008), Публіцистика і політика (5 вип., К., 2000–2002, 2007–2008), Україна на шляху до Європи (К., 2007), Інформація, інформаційний: Словник термінів і понять для журналістів і політологів. (К., 2007). О.К. Мелещенко

Вартанов Григорій Іванович

 • Останні зміни:
24.02.1922- 25.10.2012

Місце народження: с. Канакер, Вірменія.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. Міжнародної академії інформатизації (Москва), заслужений журналіст України. Середню освіту одержав у м. Баку, навчався у ВПШ при ЦК КП України (1950–53). В Київ. університеті з 1990 професор-сумісник кафедри сучасної зарубіжної та радянської журналістики (1990–94), професор Об’єднаного інституту Міністерства оборони України з викладанням курсу журналістики (з 1994).

Читати далі >Воронова Мальвіна Юріївна

 • Останні зміни:
10.06.1979

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Публіцист. Закінчила 2003 ІЖ, аспірантуру (2006) ІЖ. В Київ. ун-ті: асист. каф. міжнародної журналістики (2006–12), з 2012 – асистент каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Гоян Віта Володимирівна

 • Останні зміни:
08.06.1965

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила факультет журналістики (1992). У Київ. ун-ті: 1993–96 аспірант кафедри телебачення і радіомовлення; 1996–2002 асистент кафедри телебачення і радіомовлення, 2002–04 доцент кафедри міжнародної журналістики; 2004–07 докторант кафедри масової комунікації (тепер кафедра соціальних комунікацій) ІЖ, доцент кафедри соціальних комунікацій ІЖ (з 2007).

Читати далі >Гресько Ольга Вікторівна

 • Останні зміни:
29.05.1978

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 ІЖ Київ. ун-ту, 2003 асп. цього ін-ту. Має досвід практ. журналістики. У Київ. ун-ті: 2002–07 асист., 2007–11 доцент. каф. міжнародної журналістики, з 2012 – кафедри телебачення і радіомовлення ІЖ, з 2005 кер. міжн. відділу ІЖ.

Читати далі >Гриценко Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
07.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила факультет журналістики Київ. ун-ту (1992), аспірантуру Інституту соціології НАН України (1996), докторантуру ІЖ (2003). У Київському університеті: 1997–98 асист. каф. міжнар. інформації Інституту міжнародних відносин, 2003–05 доцент., 2005–09 професор. каф. міжнар. журналістики ІЖ.

Читати далі >Корчанов Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
27.02.1938

Місце народження: м. Улан-Уде, Бурятська АРСР, РРФСР.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 Дніпропетр. держ. ун-т, 1967 ВПШ при ЦК КПУ, 1971 асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1981–83 старш. викл., доцент. каф. теорії та практики парт.-рад. преси, 1983–86 доцент. каф. наук. основ пропаганди й історії парт.-рад. преси, 1986–92 доцент. каф. заруб. журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Кривошея Григорій Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1944

Місце народження: с. Пісочки, Лохвицький р-н, Полтавська обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Публіцист. Закінчив 1969 ф-т журналістики Львів. вищого військ.-політ. уч-ща.В Київ. ун-ті: 1995–97 професор. каф. міжнародної журналістики.

Читати далі >Мелещенко Олександр Костянтинович

 • Останні зміни:
25.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою факультет (1983), аспірантуру (1990) факультету журналістики, докторантуру (1999) Інституту журналістики. У Київському університеті: з 1990 інженер, з 1991 асистент кафедри періодичної преси, з 1992 асистент кафедри журналістської майстерності, з 1996 доцент, з 2003 професор, 2005–2012 завідувач кафедри міжнародної журналістики, професор кафедри історії журналістики (з 2012) Інституту журналістики.

Читати далі >Мукомела Олександр Гнатович

 • Останні зміни:
13.09.1941- 05.06.2009

Місце народження: с. Долинка Монастирищенського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався 1958–61 у Київ. топограф. технікумі, закінчив 1975 асп. ф-ту журналістики. У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1984–2005 доцент. каф. історії парт.-рад. преси, 1980–84 заст. декана з навч. роботи, 1982–83 в.о. декана, 1993–96 зав. каф. міжнародної журналістики ф-ту журналістики, 2005–09 декан Ін-ту масов. комунікації.

Читати далі >Носова Богдана Миколаївна

 • Останні зміни:
22.07.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, (2005), аспірантуру Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, (2008). В КНУ: асистент кафедри міжнародної журналістики ІЖ (2008–12), асистент кафедри соціальних комунікацій ІЖ (з 2012).

Читати далі >Петрів Тарас Іванович

 • Останні зміни:
16.10.1967

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1992 ф-т журналістики, 1997 асп-ру, 2011 докторантуру ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1998–2000 асист., з 2000 доцент., у 2003–05 зав. каф. міжнародної журналістики ІЖ. З 2008 докторант ІЖ.

Читати далі >Рой Михайло Федотович

 • Останні зміни:
14.08.1935

Місце народження: с. Оленівка Борзянського р-ну, Чернігів. обл..
Журналіст, дипломат, перекладач. Закінчив 1958 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1964 Вищу дипломат. школу в Москві, 1967 Гаванську філол. академію, 1974 Амер. ін-т (м. Ліма, Перу). У Київ. ун-ті: 1993–98 доцент. каф. міжн. журналістики ІЖ.

Читати далі >Скуленко Михайло Іванович

 • Останні зміни:
20.01.1937- 13.10.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 ф-т журналістики Київ. ун-ту, навчався 1969–71 на ф-ті журналістики ВПШ при ЦК КПУ, в асп. 1971–73 каф. журналістики Москов. держ. ін-ту міжн. відносин МЗС СРСР. У Київ ун-ті: 1974–75 асист., 1975–80 старш. викл., 1980–88 доцент. каф. ТБ і радіомовлення; 1976–77 заст. декана, 1988–90 доцент., 1988–93 зав., 1990–93 професор. каф. наук. основ пропаганди і історії парт.-рад. преси; з 1993 професор., зав. каф. заруб. журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Слісаренко Ігор Юрійович

 • Останні зміни:
12.04.1966

Місце народження: м. Щорс, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, магістр мас-медіа та комунікацій.
Закінчив 1990 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1996 Лондон. школу екон. та політ. наук. У Київ. ун-ті: 1996–2001 асист., 2001–02 доцент. каф. міжн. журналістики ІЖ.

Читати далі >Сухомлин Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
11.09.1983

Місце народження: м. Луцьк Волинської області.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Журналістка, письменниця. Закінчила магістратуру (2006), достроково аспірантуру (2009) ІЖ. У КНУ: асистент кафедри міжнародної журналістики (2011–12), з 2012 – асистент кафедри історії журналістики ІЖ.

Читати далі >Чічановський Анатолій Анатолійович

 • Останні зміни:
18.12.1941

Місце народження: с. Вільхівець Новоушицького р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 філол. ф-т Одес. держ ун-ту ім. І.І. Мечнікова, спеціалізувався в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федорова за фахом «Редагування книг та журналів», закінчив відділення журналістики Київ. ВПШ. У Київ. ун-ті: 2000–10 – професор. каф. міжн. журналістики ІЖ, з 2010 – завідувач кафедри електронних видань і медіадизайну.

Читати далі >Шкляр Володимир Іванович

 • Останні зміни:
17.11.1945

Місце народження: м. Погребище Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 філол. ф-т Одес. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1992–96 професор. каф. журналістської майстерності, 1996–2001 професор., зав. каф. міжнарожної журналістики, 2001–09 професор. каф. міжн. журналістики ІЖ.

Читати далі >Щегельська Юлія Павлівна

 • Останні зміни:
12.07.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчила з відзнакою ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка (2004), аспірантуру кафедри міжнародної журналістики ІЖ (2008). Викладач Інституту масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка (2008–09), асист. кафедри міжнародної журналістики ІЖ (2008–09). З 2009 – асист., з 2013 - доц. кафедри реклами та зв’язків з громадськістю ІЖ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи