ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Носова Богдана Миколаївна

22.07.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, (2005), аспірантуру Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, (2008). Кандидат дис.: «Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції» (2008). Навчалася та стажувалася за кордоном (Канада, Італія, Бельгія, Франція, Польща, США). Володіє французькою, італійською, англійською мовами. Працювала на вітчизняних телеканалах, у друкованих медіа та прес-секретарем у державних установах. В КНУ: асистент кафедри міжнародної журналістики ІЖ (2008–12), асистент кафедри соціальних комунікацій ІЖ (з 2012). Викладає курси: «Преса п’яти континентів», «Журналістські професії: прес-секретар посольства», «Світові комунікаційні системи. Комунікаційні системи США», «Журналістські професії: власний кореспондент», «Журналістські професії: спеціальний кореспондент у газеті», «Методологія соціальних комунікацій», «Журналістський фах: газетно-журнальні жанри», «Теорія і методика журналістської творчості», «Пресова журналістика», «Політичні системи світу», «Методи і прийоми журналістської праці», «Практикум з фаху: преса», «Практикум з фаху: міжнародна журналістика», «Міжнародна тематика ЗМІ», «Мас-медіа в контексті глобальних суспільних трансформацій», «Україна у світовому просторі», «Дисципліни спеціалізації: міжнародна журналістика», «Інформаційні процеси у світових комунікаційних системах», «Журналістика і проблеми практичної політики», «Методика викладання фахових дисциплін», «Політична проблематика», «Прикладні соціально-комунікаційні технології», «Соціальна інформатика», «Сучасна зарубіжна публіцистика». Наук. інтереси: міжнародна журналістика. Член Національної спілки журналістів України, Міжнародної спілки франкомовної преси. Нагороджена Почесною грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення України (2009). Посіла 2-е місце у Всеукраїнському конкурсі на кращу телепередачу про НАТО та євроатлантичну інтеграцію, який проводив Молодіжний центр Атлантичної ради України за підсумками 2008 року (з телепрограмою «НАТО: «за» і «проти» – ДТРК «Всесвітня служба “УТР”»). Автор понад 20 наукових публікацій. Осн. праці: Євроатлантична інтеграція як сегмент політики безпеки України: практика в системі засобів масової комунікації // Наукові записки ІЖ. К., 2009. Т. 36; Медійний дискурс есеїв А. Міхніка як історико-філософський аспект політичної комунікації // Інформаційне суспільство: Наук. журн. К., 2011. Вип. 14; Феномен А. Міхніка як публіциста – автора постійної дискусії про Польщу // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Журналістика: Зб. наук. пр. Львів, 2011. Вип. 35; Українські ЗМІ в системі соціогуманітарних чинників інформаційної безпеки ХХІ століття (на прикладі газети «День») // Актуальні проблеми міжнар. відносин: Зб. наук. пр. К., 2011. Вип. 102, Ч.1; Відносини Україна – НАТО: сприйняття в політичній комунікації // Наукові записки ІЖ: Наук. вид. К., 2011. Т. 44; Інтерпретація цивілізаційних вартостей у публіцистиці У. Еко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации: Науч. жур. Симферополь, 2011. Т. 24 (63). №4. Ч. 1; Концептуалізація зарубіжного публіцистичного дискурсу в комунікативній практиці // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації: Наук.-вироб. жур. Запоріжжя, 2011. №4.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи