ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Щегельська Юлія Павлівна

12.07.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.

Закінчила з відзнакою Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998–2004). Аспірантура (2004–2008): кафедра міжнародної журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства”. 
У Київ. ун-ті: 2008–2009 рр. – асистент кафедри міжнародної журналістики Інституту журналістики. 
Починаючи із 2009 р. – асистент, а з 2013 р. – доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики. Викладає дисципліни: “Професійна підготовка: практика рекламної діяльності”, “Професійна підготовка: практика PR-діяльності”, “Професійна підготовка: копірайтинг та спічрайтинг”, “Спеціалізація реклама: організація PR-кампанії”, спецкурс “Інтегральна імагологія”. 
Наукові інтереси: інтегральна імагологія, філософія політики, геополітика, політична культура та ідеологія, компоративна культурологія, історія цивілізацій, PR. 
Автор 25 наукових статей. 
Основні наукові парці: 
1. The country’s integrated imago as a theoretical and a practical basis of forming positive perception and friendly treatment of Ukraine and the Ukrainians in the world // Diplomatic Ukraine–2009. – 2009. – Issue № 10. – Р. 795 – 827. 
2. Державний брендінг Республіки Польща як інструмент реалізації євроінтеграційної стратегії країни // Україна дипломатична–2010. – 2010. – Вип. одинадцятий. – С. 781–798. 
3. Вплив доктрин «месіанства», «сарматизму» та «прометеїзму» на формування політичної культури польського суспільства та інтегрованого образу країни // Україна дипломатична–2007. – 2007. – Вип. восьмий. – С. 731–745.


Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи