ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Будкін Віктор Сергійович

13.11.1932

Місце народження: м. Ленінград, тепер Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

. Закінчив 1955 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1959 асп-ру каф. політекономії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Внешнеэкономические связи социалистической Чехословакии» (1961), докт. дис. «Международное социалистическое разделение труда и проблемы формирования материально-технической базы стран социализма» (1972). У Київ. ун-ті: з 1959 асист., старш. викл., з 1964 доц., з 1974 проф. каф. політекономії ф-ту міжн. відносин. Проректор з навч. роботи серед інозем. студентів (1972-75). У 1974–75 зав. новоствореної каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин, тепер ІМВ. У 1988–2005 проф. каф. світ. економіки і міжн. екон. відносин на стаціонар. відділенні та відділенні другої вищої освіти ІМВ. Вчене звання проф. отримав 1974. Проректор з наук. роботи Київ. ВПШ (1974-80). зав. відділу Ін-ту соц. і екон. проблем зарубіжних країн АН України (1980-92), а після його реорганізації очолював відділ ІСЕМВ НАН України (1992-2001). Зав. каф. міжн. екон. відносин Нац. Академії управління, за сумісн. (1988-2001). З 2001 пров. наук. співроб. ІСЕМВ НАН України. Підготував 25 кандидатів екон. наук. Засл. діяч науки і техніки України (1998). Академік АН ВШ України. Автор понад 260 наук. праць. Осн. праці: Міжнародний поділ праці та будівництво матеріально-технічної бази соціалістичних країн: Монографія. К., 1969.; Політика і практика української зовнішньої торгівлі. К., 1997 (у співавт.), Україна та світове господарство: Підручник. К., 2002 (у співавт.), Світова економіка: Підручник. К., 2007, Міжнародна економіка: Підручник К., 2007 (у співавт.).

Автор: Н.В. Резнікова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи