ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузнєцова Наталія Володимирівна

14.12.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1993). Канд. дис. «Фінансовий механізм Північноамериканської економічної інтеграції» (1996). У Київ. ун-ті: з 1998 старш. викл. каф. міжн. екон. відносин; з 1999 старш. викл., з 2006 доц. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин ІМВ, тепер каф. міжнародних фінансів. Фахівець у галузі міжн. екон. інтеграції, дослідження інтеграц. угруповань на прикладі NAFTA (Північноамер. зона вільної торгівлі), міжн. валют.-кредит. відносин, валют. політики та валют. регулювання.

 Автор 20 наук. праць. Осн. праці: Міжнародні валютно-кредитні відносини: контроль за рухом капіталу в сучасному світі: Навч. посіб. К., 2008; Енциклопедія банківської справи: Навч. посіб. К., 2002 (у співавт.); Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие. К., 2000.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи