ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Намонюк Василь Євгенович

03.09.1983

Місце народження: с. Старосілля Маневицького р-ну Волинської обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.

Закінчив 2005 р. ф-т міжн. відносин Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008 аспірантуру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах міжнародної конкуренції» (2008 р.).У Київ. ун-ті: з 2011 р. – асистент кафедри міжнародних фінансів ІМВ. Наук. інтереси: світова економіка, міжнародна податкова конкуренція, міжнародна концентрація та централізація банківського капіталу. Автор 30 наук. праць. Осн. праці: Світова економіка: Навч. посібник. К, 2012 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи