ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рогач Олександр Ігорович

22.05.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1977 екон. ф-т Київ. ун-ту, 1980 асп-ру каф. політ економії цього ф-ту. Канд. дис. «Экспансия транснациональных корпораций в развивающихся странах Азии» (1980), докт. дис. «Транснаціональні корпорації та економічне зростання країн, що розвиваються» (2005). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., з 1986 доц. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. відносин, з 1996 проф. каф. міжн. екон. відносин, з 1999 зав. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин, тепер каф. міжнародних фінансів ІМВ. Фахівець у галузі глобальних проблем міжн. екон. відносин та міжн. фінансів, міжн. інвестицій, транснац. корпорацій. Лауреат премії імені Тараса Шевченка КНУ Тараса Шевченка (2007), Відмінник освіти України. Залужений економіст України (2009). Автор та співавтор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Міжнародний інвестиційний менеджмент. К. 2011 (у співавт); Транснаціональні корпорації: підручник. К., 2009; Основи міжнародних фінансів: підручник. К., 2009 (ред.).; Транснаціональні корпорації в світовій економіці. К., 2006; Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. К., 2005; Міжнародні фінанси: Підручник. К., 2003 (ред.); Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: Навчальний посібник. К, 1999 (у співавт.); Країни, що розвиваються, і транс націоналізація світової економіки: Навч. посіб., 1998 (у співавт.); Транснаціональна корпорації та економічне зростання. К., 1997.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи