ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сніжко Оксана Володимирівна

19.01.1957

Місце народження: м. Таллінн, Естонія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1982 екон. ф-т Київ. ун-ту, 1989 асп-ру каф. політ. економії Київ. торгов.-екон. ін-ту. Канд. дис.: «Критический анализ современных социал-реформистских экономических концепций» (1990). У Київ. ун-ті: з 1989 асист. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. відносин, з 1996 доц. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. відносин, з 1999 доц. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин, тепер каф. міжнародних фінансів ІМВ; 1990-97 вч. секретар спец. Вченої ради по захисту дис. на здобуття наук. ступеня д-ра та канд. екон. наук. зі спеціальності 08.05.01. Фахівець у галузі теорії грошей, порівн. аналізу фінанс. систем, міжн. фінанс. ринків.

Автор понад 60 наук. праць. Осн. праці: Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економік: Навч. посіб. / За ред. А.І. Кредісова та ін. К., 2004 (у співавт.); Макроекономічна політика: Електронний підручник до дистанційного курсу. К., 2003 (у співавт.); Міжнародні фінанси / за ред. Рогача О.І. К., 2003 (у співавт.); Мікроекономіка і макроекономіка. К., 1998 (у співавт.); Фінансовий розиток трансформаційних економік: структурно-функціональний аналіз. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи