ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Циганов Сергій Андрійович

04.05.1959

Місце народження: м. Уфа, Башкортостан, РФ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1986 екон. ф-т, 1990 асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Вплив розподільчих відносин на розвиток соціально-економічної активності трудящих (госпрозрахунковий аспект)» (1990), докт. дис. «Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства» (2007). У Київ. ун-ті: 1996-99 докторант екон. ф-ту, з 1999 доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту екон. ф-ту. З 2000 доц., з 2007 проф. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин ІМВ, нині – міжнародних фінансів. Фахівець у галузі теорії фінансів, грошей і кредиту, порівн. аналізу грошово-кредит. систем, міжн. банківської справи. Підготував 6 канд. екон. наук. Член редколегій «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (2007), «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (2008), «Вісник Одеського національного університету» (2009). Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Генезис банківських систем у трансформаційних економіках (структурно-функціональний аналіз): Монографія. К., 2006; Банківська система України в умовах становлення ринкових відносин: питання теорії і практики: Монографія. К., 1999; Міжнародні фінанси: Підручник / За ред. О.І. Рогача. К., 2003 (у співавт.); Фінанси та підприємництво: навч. посіб. Тернопіль, 2009 (у співавт.); Теорія фінансів: Підручник. – К., 2010 (у співавт.); Міжнародна економіка: Навч. посібник. – Львів, 2011 (у співавт.); Юридична енциклопедія Т.2. – К., 1999 (у співавт.); Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т. – К., 2004 (у співавт.); Європейський союз: економіка, політика, право: Енциклопедичний словник. – К., 2011 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи