ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ожеван Микола Андрійович

11.10.1947

Місце народження: с. Ломачинці, Сокирянського району, Чернівецької області.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1971 Чернів. мед. ін-т (нині – Буковинський держ. мед. університет). Канд. дис. «Методологический анализ гипотетико-дедуктивних концепций в теоретической биологии» (1991); докт. дис. «Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (альтернативні парадигми людиноцентризму та людинокосмізму)» (1993). У 1974-98 працював на різних наук.-викл. посадах Чернів. мед. ін-ту, з 1998 – зав. відділу Нац. ін-ту проблем міжн. безпеки при РНБО України, з 2010 гол. наук. співробітник Нац. ін-ту стратег. досліджень при Президентові України. У Київ. ун-ті: з 2002 проф. каф. міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю та проф. каф. міжнародної інформації ІМВ (за сумісн.). Напрями наук. діяльності: синергетика, міжн. комунікації, міжн. та нац. інформ. політика та безпека. Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Нагороджений Почесною грамотою МОН України та Почесною відзнакою ІІ ст. Апарату РНБОУ. Осн. праці: Людський вимір науки та наукові виміри людини. К., 1992; Філософія медицини. Чернівці, 1999; Гуманітарна освіта як фактор світової інтеграції. Чернівці, 1998 (у співавт.); Україна – Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива. К., 2001 (у співавт.); Аналітика, експертиза, прогнозування. К., 2003 (у співавт.); Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії. К., 2003 (у співавт.). Україна у системі міжнародної безпеки. К., 2009 (у співавт.). Актуальні проблеми міжнародної безпеки: Український вимір. К., 2010 (у співавт.). Л-ра: Хто є хто в український політиці (щорічно, з 1998).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи