ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій кафедра Міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій кафедра

Кафедру очолив директор Інституту, д. п. н., проф. В.В. Копійка. На кафедрі ММКТ працюють 7 викладачів: д. політ. н., к. філол. н., доц. С. І. Даниленко; д. соціол. н., доц. Ю. В. Романенко; к. філол. н., доц. А. В. Яковець; к. філос. н., доц. І. А. Валевська; к. політ. н., доц. О. В. Шевченко; к. політ. н., доц. Ж. О. Панченко; маг. міжнародної інформації, ас. В. Ю. Лук’янчикова. Мета створення – опанування студентами майстерності застосовувати у дипломатичній практиці та у зовнішній політиці можливостей таких сучасних комунікативних технологій, як зв’язки з громадськістю, брендинг, government relations, лобіювання, репутаційний менеджмент. Навчальна програма, забезпечувана кафедрою, дозволяє студентам здобути навички медійної аналітики як складової міжнародної журналістики, що розширює спектр спеціалізацій, якими оволодівають студенти ІМВ, надаючи їм можливості працювати у міжнародному середовищі і в якості журналістів-міжнародників, і аналітиками консолідованої інформації, й іміджмейкерами чи спеціалістами із зв’язків з громадськістю. Українська зовнішня політика отримує новітній інтелектуальний ресурс, здатний у добу інформаційно-комунікаційних технологій фахово провадити на міжнародній арені національні інтереси України. Каф. забезпечує викладання на спеціальності «Міжнародна інформація» низки нормативних проф.-орієнтованих навч. дисциплін, у т.ч.: «Зв’язки з громадськістю», «Теорія та практика комунікації», «Конфліктологія», «Теорія та практика переговорів», «Міжнародні медіакомунікації», «Теорія і практика міжн. реклами», «Прес-служба», «Іміджелогія», «Теорія прийняття рішень у міжнародних відносинах», «Масова комунікація», «Бренд-комунікації», «Риторика (спічрайтинг) у МВ», «Інтернет PR», «Візуальна аналітика й прогностика», «Інформ. геополітика», «Репутаційний менеджмент», «Етнопсихологія». Крім того, у межах спеціалізацій «Міжнародні медіакомунікації (медійна аналітика, міжнародна журналістика)» та «Міжнародні комунікативні технології», для яких каф. ММКТ є базовою, викладаються спец. курси та курси вільного вибору студентів згідно з сучас. потребами діяльності держави. Серед них: «Теорія й практика міжнародної журналістики», «Міжнародна медійна аналітика», «Професійні стандарти мас-медіа», «Пакети прикладних програм у міжнародній журналістиці», «Телевізійний студійний коментар (практикум)», «Майстер-клас аналітичних жанрів», «Майстер-клас інформаційних жанрів», «Державний брендінг в МВ», «Зв’язки з громадськістю в ДУ», «Психотехнології впливу в МВ», «GR та лобі-технології в міжн. відносинах», «Інвестиційні комунікації», «Майстер-клас «Міжн. PR-практика». На кафедрі започатковано наукові школи «Східноєвропейські медійні студії» та «Дипломатична комунікативістика». Викл. каф. опубліковано монографії, підруч. і навч. посіб. з нормат. і спец. курсів, сер. них: В.Копійка. Розширення ЄС та Україна. К., 2008; В.Копійка. Міжнародні відносини та світова політика: Підруч. К., 2010 (у співавт.); Ю.В. Романенко, А.К. Яковенко. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму: прикладний аспект. К., 2009; Ю.В. Романенко. Сучасні психотехнології. К., 2008; С.Даниленко. Громадянський вимір комунікаційної революції: Модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж. К., 2011; О.В.Шевченко. А.В.Яковець. PR: Теорія і практика. К., 2011; М.Рижков, Н.Литвиненко, О.Добржанська, Ж.Панченко. Інформаційні ресурси державної ідентичності: Підруч. К., 2012. Каф. підтримує контакти в навч. і наук. сферах з Євразійським національним ун-том ім. Л.М. Гумільова (Астана, Казахстан), Москов. держ. ін-том міжн. відносин (Москва, Росія), Москов. держ. ун-том ім. М.В. Ломоносова (Москва, Росія), Рівненським ін-том слов’янознавства, Торунським ун-том Миколая Коперника (Торунь, Польща), Вроцлав. ун-том (Вроцлав, Польща). Для забезпечення ефективності навч.-метод. процесу каф. активно співпрацює з пров. наук.-досл. ін-тами України – Нац. ін-том стратегічних досліджень, Ін-том світ. економіки і міжн. відносин НАН України; інформ. представництвами заруб. дипломат. місій в Україні (British Council, Goethe Institut); неуряд. організаціями (IREX, Фонд К. Аденауера, Інформ. бюро НАТО, Фонд «Відродження»), професійними громадськими організаціями, зокрема Академією української преси, Незалежною асоціацією телерадіомовників, Національною спілкою журналістів України, а також з провідними вітчизняними мас-медіа, зокрема: Першим національним, Радіо «Ера», телеканалом «БТБ», журналом «Кореспондент» та ін. С.І. Даниленко

Копійка Валерій Володимирович

  • Останні зміни:
05.03.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Ближневосточная политика Франции в 1980-е гг.», (1990), докт. дис. «Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу» (2004).1984-1986 – військовий перекладач в Народній Республіці Конго. 1986-1988 – референт тов. «Знання» м. Васильків Київської обл. У Київ. ун-ті: 1988-1990 – аспірант КДУ, з 1990 асист., з 1996 доц., з 2007 проф. ІМВ, з 2007-2009 заст. дир. ІМВ з навч. роботи, з 2008 в.о директора, з 2009 − директор ІМВ, з 2012 в.о. зав. кафедри міжнародних медіа комунікацій та комунікативних технологій.

Читати далі >Панченко Жанна Олегівна

  • Останні зміни:
06.10.1981

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 відділення міжн. інформації ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції» (2006). У Київ. ун-ті: з 2006 асист., з 2011 доц каф. міжнародної інформації ІМВ, з 2012 доц. кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій ІМВ.

Читати далі >Романенко Юрій Вікторович

  • Останні зміни:
17.01.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1996 відділення політології філос. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права)» (2000), докт. дис. «Смислоутворюючі чинники в функціонуванні соціальних систем» (2006). У Київ. ун-ті: з 2001 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ, з 2013 на посаді проф. кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій ІМВ.

Читати далі >Шевченко Олена Володимирівна

  • Останні зміни:
17.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1997 економічний ф-т Київ. ун-ту, 1997 – ф-т журналістики Київ. ун-ту. Канд. дис. «Public relations як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин» (2003). У Київ. ун-ті: з 2003 асист. каф. міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю, з 2007 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ, з 2012 – доц. кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій ІМВ.

Читати далі >Яковець Анатолій Володимирович

  • Останні зміни:
25.05.1966

Місце народження: с. Сугаки, Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1991 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1998-2000 викл. каф. ТБ і радіомовлення, з 2000 доц. каф. період. преси ІЖ, 2001 доцент Могилянської школи журналістики НаУКМА, з 2009 – доц. кафедри міжнародної інформації ІМВ, з 2012 – доц. кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи