ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародних організацій і дипломатичної служби кафедра Міжнародних організацій і дипломатичної служби кафедра

Першим зав. каф. у 1992 став доц. М.А. Кулінич; у 1994-2003 каф. очолював відомий вчений та дипломат проф. Б.І. Гуменюк З грудня 2003 каф. очолює проф. В.М. Матвієнко Протягом 1990-х на каф. було створено школу ООНознавства (проф. В.С. Бруз), в останнє десятиліття активно проводяться дослідження протокольної практики та історії дипломатії України, що знайшли вираження в започаткуванні відповідно до вимог підготовки фахівців-міжнародників навч. курсу «Дипломатична історія України». Нині на каф. працюють 4 проф. (зав. кафедри, д-р іст. наук В.М. Матвієнко, чл.-кор. АН України д-р іст. наук В.Ф. Солдатенко, д-р політ. наук Ю.С. Скороход, докт. іст. наук Н.Л. Яковенко), 2 доц. (канд. іст. наук Т.І. Шинкаренко, канд. політ. наук О.Ю. Ковтун) та 2 асист. (канд. політ. наук А.П. Сапсай та канд. політ. наук Р.К.Петюр). Колишні зав. каф., знані організатори навч. процесу та науковці – М.А. Кулінич, Б.І. Гуменюк та викладачі каф. В.О. Рилач та В.С. Бруз досягли значних успіхів на дипломат. роботі. Доц. М.А. Кулінич у 2003-07 – ректор Дипломат. академії України при МЗС України, з 2007 – Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії. Проф. Б.І. Гуменюк – ректор Дипломат. академії України при МЗС України, член Колегії МЗС України, 2003-07, з 2012 – Надзвичайний та Повноважний Посол України у Республіці Кіпр. Доц. каф. (1992-93) В.О. Рилач 2002–06 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ліванській Республіці; з 2007 – Надзвичайний та Повноважний Посол України в Тунісі. Відомий вчений та дипломат, д-р іст. наук, проф. В.С. Бруз з 1983 по 1990 перебував на посаді заступ. дир-ра Центру проти апартеїду Політичного департаменту Секретаріату ООН. Каф. забезпечує викладання нормативних проф.-орієнтованих навч. дисциплін, у т.ч. «Міжн. організації», «Дипломат. та консульська служба», «Основи дипломатії та дипломатичної роботи», «Дипломат. протокол та етикет», «Дипломат. історія України», «Мова дипломат. документів», «Дипломат. робота та дипломат. документи», «Дипломатія України», «Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучас. міжн. відносин», «Етнокультурний розвиток та дипломатія країн світу», «Галузева дипломатія», «Теорія та практика ведення переговорів», «Україна в міжн. організаціях», «Міжн. організації у сфері безпеки», «Інтеграційні процеси в сучас. міжн. відносинах», «Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва», «Актуальні проблеми теорії та практики міжн. організацій», «Міжн. організації і глобальні проблеми сучасності», «ЄС: інституційні основи та спільна політика», «ООН в сучасному світі», «Великі держави в міжн. організаціях», «Міжн. неурядові організації». Наук. діяльність каф. зосереджена на дослідженні теорії та практики діяльності міжн. організацій, актуальних питаннях участі України в міжн. універсальних та регіон. організаціях, проблематиці розвитку сучас. дипломат. служби та дипломат. протоколу, історії укр. дипломатії. Протягом 1992–2012 на каф. захищено 35 канд. та 4 докт. дис. Викл. каф. підготовлено понад 40 монографій, підруч. та навч. посібників, у т.ч. посіб.: Міжурядові регіональні організації. К., 1998; Б.І. Гуменюк. Основи дипломатичної та консульської служби. К., 1998; Б.І. Гуменюк. Сучасна дипломатична служба. К., 2001 (у співавт.); Міжнародні організації. К., 2005; Яковенко Н.Л. British History: Advanced Reading (Британська історія: поглиблене читання). К., 2005; Т.І. Шинкаренко. Дипломатичний протокол та етикет. К., 2007; Н.Л. Яковенко. Британська історія: поглиблене читання. К., 2007 (у співавт.); Б.І. Гуменюк. Дипломатична служба: правове регулювання. К., 2008; Матвієнко В.М. Дипломатія України з найдавніших часів (у співавт.). К., 2008; Скороход Ю.С. Міжнародний аспект урегулювання ліванського конфлікту (80-90-і роки). К., 2000; Т.І. Шинкаренко. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи. К., 2008 (у співавт.); Т.І. Шинкаренко. Європейський Союз: історія і засади функціонування. – К., 2009 (у співавт.); Т.І.Шинкаренко, А.Г.Гуменюк, О.Ю.Ковтун. Мова дипломатичних документів. К., 2009; В.М. Матвієнко. ООН в документах. К., 2009 (у співавт.); підруч.: Матвієнко В.М. Дипломатична історія України (від найдавніших часів до ХІХ століття). К., 2007 (у співавт.); Матвієнко В.М. Дипломатична історія України (ХІХ – перша чверть ХХ ст.). К., 2011 (у співавт.); Матвієнко В.М. Дипломатична історія України (1923-1993 роки). К., 2012 (у співавт.); Скороход Ю.С. Діяльність міжнародних міждержавних організацій із врегулювання ліванського конфлікту. К., 2012. Щорічно на каф. проводяться наук.-практ. конференції: «Дипломатія України: історія та сучасність» (20.12.2007), «Ґендерна політика України: європейський досвід для України» (16.04.2008), «Загальна декларація прав людини: міжнародне право та історичний розвиток» (20.05.2009), «65 років ООН: досвід та перспективи» (20.10.2010), «Сучасна дипломатія: актуальні проблеми теорії і практики» (20.12.2012), в яких беруть активну участь асп., студенти ІМВ, представники МЗС України, ВР України, представництв міжн. організацій в Україні. Каф. підтримує контакти в навч. і наук. сферах з «Ун-том МДІМВ (рос. МГИМО)», Москов. держ. ун-том ім. М.В.Ломоносова, Таврійськ. нац. ун-том ім. В.І.Вернадського, Чернівецьк. нац. ун-том імені Юрія Федьковича, Волинськ. нац. ун-том імені Лесі Українки, Торунськ. ун-том Міколая Коперніка (Польща), Вроцлав. Ун-том (Польща). За ініціативою каф. створено студентський клуб «Ambassador». Л-ра: Висока місія. Сторінки історії Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. К., 1999.; Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2004. В.М. Матвієнко

Бруз Володимир Семенович

 • Останні зміни:
28.02.1930

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1956 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Англо-советские отношения 1924-1927 гг.» (1956), докт. дис. «Борьба СССР за коллективную безопасность в Европе и политика западных государств 1933-1937 гг.» (1970).

Читати далі >Ковтун Олена Юріївна

 • Останні зміни:
13.03.1981

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору» (2008). У Київ. ун-ті: з 2004 асист., доцент каф. міжнародних організацій і дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Кулінич Микола Андрійович

 • Останні зміни:
19.07.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1976 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, асп-ру каф. історії міжн. відн. та зовн. політики СРСР цього ф-ту (1979). Канд. дис. «Индийский океан в военно-политических планах США (70-е годы)» (1981). Вчене звання проф. отримав 2005. У Київ. ун-ті: 1979–88 асист., старш. викл., 1988–91 доц. каф. міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права; 1992–94 зав. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби ІМВ; 1991–93 перший заст. дир. ІМВ.

Читати далі >Матвієнко Віктор Михайлович

 • Останні зміни:
04.11.1961

Місце народження: с. Катюжанка, Вишгород. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 іст. ф-т, 1991 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дисертація «Политика США и стран Латинской Америки относительно центрально-американской проблемы в 80-х гг.» (1992), докт. дис. «Політика УНР та Української Держави щодо новопосталих державних утворень на території колишньої Російської імперії (1917-1921 рр.)» (2003). У Київ. ун-ті: 1992-94 асист. каф. історії та зовн. політики країн Азії, Африки та Лат. Америки (за сумісн.), 1995-97 доц. каф. міжн. організацій і дипломат. служби ІМВ; з 1997 заст. дир ІМВ, з грудня 2003 також зав. каф. міжн. організацій і дипломат. служби ІМВ.

Читати далі >Петюр Роман Костянтинович

 • Останні зміни:
17.06.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2003 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України» (2007). У Київ. ун-ті: з 2011 асистент каф. міжнародних організацій і дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Резніченко Віталій Іванович

 • Останні зміни:
05.12.1969

Місце народження: м. Фастів, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив іст. ф-т. КДПІ ім. М.П. Драгоманова (1993). Канд. дис. «Роль міжнародних організацій у врегулюванні ірако-кувейтського конфлікту 1990-1991рр.» (1996). Вчен. звання доц. отримав 2002. У Київ. ун-ті: з 1996-2002 доц. каф. міжнародних організацій і дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Рилач Валерій Олександрович

 • Останні зміни:
13.11.1950

Місце народження: с. Юрківка, Уманського району, Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив: 1977 – філос. ф-т Київ. ун-ту, 1981 – асп-ру цього ф-ту, 1990 – Дипломат. академію МЗС СРСР, м. Москва. Канд. дис. «Возрастание роли идеологического сотрудничества марксистско-ленинских партий стран социалистического содружества на современном этапе» (1982). Фахівець в галузі філософії та міжн. відносин. У Київ. ун-ті: 1976-78 заст. секретаря парткому; 1978-81 викл. філос. ф-ту; 1992-93 доц. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби ф-ту міжн. відносин та міжн. права, тепер ІМВ.

Читати далі >Сапсай Артем Петрович

 • Останні зміни:
30.11.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2003 факультет міжнар. відносин Київ. ун-ту. Канд. дис. «Співвідношення міжурядовового та наднаціонального управління в європейських інтеграційних процесах» (2009). У Київ. ун-ті: з 2006 політолог ІІ кат. наук.-дослідн. частини; з 2008 асист. каф. міжнародних організацій і дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Скороход Юрій Степанович

 • Останні зміни:
10.11.1955

Місце народження: м.Малин Житомирської обласіт.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст. ф-т КДПІ ім. О.М. Горького (1979). Канд. дисертація «Политика США на Ближнем Востоке в 1981-1984 гг. (ливанский аспект)» (1989), докт. дис. «Міжнародно-політичний та регіональний виміри врегулювання ліванського конфлікту» (2003). У Київ. ун-ті: з 1990 викладач, з 1993 доц. каф. історії і зовн. політики країн Азії, Африки і Лат. Америки, з 1995 доц., з 2005 проф. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Шинкаренко Тетяна Іванівна

 • Останні зміни:
09.05.1960

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1981 іст. ф-т Чернігів. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г. Шевченка, асп-ру ІМВ Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. «Український національно-визвольний рух у 1920 -1923 рр. в контексті зовнішньої політики західних держав» (1999). У Київ. ун-ті: з 2000 наук. співроб., з 2001 асист., з 2003 доц. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Шпакова Наталія Вікторівна

 • Останні зміни:
09.11.1967

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчила 1980 іст. ф-т, 1984 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика Народной республики Болгарии в отношении развивающихся стран в 70-е -80-е годы» (1985). У Київ. ун-ті: 1985–90 викл. підгот. ф-ту для інозем. громадян, з 1990 викл. каф. порівн. політології та релігієзнавства (з 2003 каф. країнознавства), з 2007-2011 викл. каф. міжнародних організацій і дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Яковенко Наталя Леонідівна

 • Останні зміни:
11.05.1954

Місце народження: м. Новосибірськ, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1976 філол. ф-т Дніпропетр. держ. ун-ту за спец. «англ. мова та література», 1985 іст. ф-т, 2002 докторантуру іст. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Современная англо-американская историография проблемы социальной справедливости и ее реализации в СССР в 80-е годы (историко-политический анализ)» (1991), доктор. дис. «Європейська інтеграційна політика Великої Британії та міжнародні чинники її формування (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.» (2005). У 1976-1982 – перекладач на суднах закорд. плавання Чорноморськ. морськ. пароплавства (м. Одеса). У Київ. ун-ті: 1993–99 викладач ф-ту інозем. філології, з 2003 доц., 2007 проф. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи