ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шпакова Наталія Вікторівна

09.11.1967

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Закінчила 1980 іст. ф-т, 1984 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика Народной республики Болгарии в отношении развивающихся стран в 70-е -80-е годы» (1985). У Київ. ун-ті: 1985–90 викл. підгот. ф-ту для інозем. громадян, з 1990 викл. каф. порівн. політології та релігієзнавства (з 2003 каф. країнознавства), з 2007-2011 викл. каф. міжнародних організацій і дипломатичної служби ІМВ. Фахівець у галузі політ. – прав. систем країн СНД та країн Зах. Європи. Досліджує проблеми геополіт. середовища і зовн. політики країн пострад. простору. Автор понад 30 наук. навч.-метод праць. Осн. праці: Політична система королівства Бельгії // Актуальні проблеми міжнародних відносин. К., 1999, № 5; Особливості політико-правової системи Франції» // Наукові записки. Зб. праць молодих вчених. НАН України. К., 2000; Президентська і парламентська республіки як форми демократичних трансформацій і пострадянський досвід // Наукові записки. ІУАД. т. Х. К., 2004; Зростання ролі гуманітарного фактора у міжнародних відносинах // Науковий вісник. Одес. держ. екон. ун-т, 2008, № 22 (79); Закономірності і проблеми посткомуністичних трансформацій: пострадянський досвід // Наукові праці Запоріз. держ. ун-ту, 2008, Вип. ХХIV.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи