ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Єлфімов Вадим Олексійович

27.10.1961

Місце народження: м. Кишинів, Молдова.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1985 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Проблеми ліквідації неписемності у діяльності ЮНЕСКО у 1980-х рр. (на прикладі країн, що розвиваються)» (1991). Працював: мол. наук. співроб. Ін-ту соціальн. та екон. проблем зарубіж. країн АН УРСР, наук. співроб. Ін-ту світ. економіки та міжн. відносин НАН України (1989-92). У Київ. ун-ті: 1992-97 асист. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби, асист. каф. міжн. відносин та зовн. політики ІМВ. У 1998-2003 доц. каф. міжн. відносин ф-ту міжн. відносин Білоруського держ. ун-ту; з 2003 доц. каф. ідеології і політ. наук Академії управління при Президенті Респ. Білорусь. Напрямки наук.-пед. діяльності: дослідження постбіполярної системи міжн. відносин, питання зовн. політики Росії, США та міжн. відносин в регіоні СНД. Автор 50 наук. публікацій. Осн. праці: Гуманітарні аспекти діяльності ЮНЕСКО і нове політичне мислення. К., 1989. Л-ра.: Інститут міжнародних відносин. К., 2006. Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1997, Спр. 19-ПВС.

Автор: В.Б. Дальський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи