ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кириченко Василь Прохорович

08.05.1939

Місце народження: с. Мали Гуляки – Попільнянського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1968 ф-т міжн. відносин Москов. держ. ін-ту міжнародних відносин МЗС СРСР. Канд. дис. «Политика США по отношению к странам Латинской Америки во время второй мировой войны (1939-1945рр.)» (1974), докт. дис. «Неоколониалистская политика американского империализма в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 70- е годы» (1981). У 1968-87 працював в Укр. с.-г академії на посадах ст. викладача, доц., проф. У Київ. ун-ті: 1987-97 проф. ф-ту міжн. права та міжн. відносин, тепер ІМВ. Фахівець з проблем країн Лат. Америки та Карибського басейну. Ген. консул України в Бразилії (1997-98). Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Нова історія Азії, Африки та Латинської Америки: Навч. посіб. К., 2002; Стратегія розвитку України: теорія і практика. К., 2002 (у співав); Шляхи подальшого зміцнення відносин України – Латинської Америки. К., 2005; Проблеми світової цивілізації: в 3-х тт. К., 2006-08 (у спіавт.); Україна: світове господарство. К., 2002 (у співавт.).

Автор: В.П. Кириченко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи