ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мінгазутдінов Ігор Олександрович

17.07.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1984 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1987 асп-ру Ін-ту соц. та екон. проблем заруб. країн АН УРСР. Канд. дис. «Национально-этнические группы и формирование внешнеполитического курса США (40–80-е годы)» (1988). Працював: 1987-91 мол. наук. співроб., наук. співроб. Ін-ту соц. та екон. проблем заруб. країн АН УРСР; 1991-92 гостьовий дослідник ф-ту політики та міжн. студій Ворикського ун-ту (м. Ковентрі, Велика Британія); 1992-93 старш. наук. співроб. Ін-ту світ. економіки та міжн. відносин НАН України; 1993-95 – 2-й, 1-й секретар Управління Європи та Америки МЗС України. У 1994 пройшов курс підвищення кваліфікації у Віден. дипломат. академії (Австрія). У Київ. ун-ті: з 1995 викл., з 2000 доц. каф. міжнародних відносин і зовнішньої політики ІМВ, з 2010 заст. дир. ІМВ з навч. роботи. Вчен. звання доц. отримав 2000. Фахівець з питань міжн. та європ. безпеки, етнічного чинника у міжн. відносинах, сучас. тенденцій міжн. відносин, зовн. політики Великої Британії. З 2000 дир. Інноваційного центру з міжн. освітніх програм «ІНКОС». Читав курс лекцій в Дипломат. академії КНР (м. Пекін). Нагороджений Почесною грамотою МЗС України (2009).

Автор понад 80 наук. праць, виданих в Україні і за кордоном. Осн. праці: Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe: A Review of the Evidence with Case Studies from Hungary, Poland and Ukraine. Geneva, 1999 (co-author); Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1945-1979 рр. Підручник. К., 1999 (у співавт.); Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1980-2000 рр. Підручник. К., 2001 (у співавт.); Україна у постбіполярній системі міжнародних відносин. Підручник. К., 2008 (у співавт.); Международная и европейская безопасность и Украина. Донецьк, 2008 (у співавт.); Міжнародні системи та глобальний розвиток. Підручник. К., 2008 (у співавт.); Міжнародні відносини та світова політика: підруч. К., 2010 (у співавт.).

Автор: С.О. Божко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи