ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Овсій Іван Олексійович

27.06.1937- 21.01.2008

Місце народження: смт Решетилівка Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив Полтав. держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка (1960), 1972 асп-ру КІНГ. Канд. дис. «Партийно-организационная и идейно-воспитательная работа Коммунистической партии на железнодорожном транспорте УССР (1933-1937 гг.)» (1973). Працював: 1960-62 − учитель Друголиманської восьмирічної школи Решетилів. р-ну, 1963-65 − наук. працівник Музею історії Полтав. битви, м. Полтава, 1965-66 − асист. каф. марксизму-ленінізму Полтав. пед. ін-ту, 1966-69 − наук. працівник Архіву Полтав. обкому КПУ, 1972-78 − старш. викл. каф. історії КПРС Київ. ін-ту інженерів цивільн. авіації (КІІЦА), 1978-82 − заст. нач. Управління викладання сусп. наук Мін-ва вищої та сер. спец. освіти УРСР, 1982-87 − старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії при ЦК Компартії України та Укр. філіалі Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 1987-92 − доц. ВПШ при ЦК КПУ (з 1991 – Київ. ін-ту політології та соц. управління), з 1992 − старший науковий співробітник ІСЕМВ НАН України. У Київ. ун-ті: 1992–2002 − доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики, каф. порівн. політології й регіонознавства ІМВ. 2002-05 − зав. каф. міжнародних відносин і країнознавства Київ. славістич. ун-ту. Фахівець з історії та зовн. політики України. Нагороджений подякою від Президента України та грамотою Міністра освіти України. Автор понад 80 наук. публікацій, у т. ч. 6 монографій (у співавт.) і двох підручників (у співавт.). Осн. праці: Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року: Навч. посіб. − К., 1999, 2002; Міжнародні відносини і зовнішня політика (1945–1979 роки) / За ред. В.А. Манжоли. − К., 1999 (у співавт.); Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник / За ред. Л.Ф.Гайдукова. − К., 2001 (у співавт.). Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2002, Спр. 98.

Автор: Р.А.Кривонос

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи