ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Моделювання i оптимізації науково-дослідна лабораторія Моделювання i оптимізації науково-дослідна лабораторія

Моделювання i оптимізації НДЛ ф-ту кібернетики. </span>Як НДЛ при каф. моделювання складних систем реорганізована у 1983. Зав. лаб. були канд. фіз.-мат. та техн. наук: М.В. Цибаньов (1983), П.М. Зінько (1983-91), І.І. Харченко (1991-99). З 1999 на посаді зав. лаб. канд. фіз.-мат. наук Г.І. Кудін. Співроб. лаб. започатковано та обґрунтовано чисел.-аналіт. методи дослідження та оптимального керування складними системами (наук. кер. Б.М. Бублик, М.Ф. Кириченко, О.Г. Наконечний). Було отримано фундамент. результати, пов‘язані з розвитком теорії та розробкою методів і алгоритмів аналізу стійкості та недиференційованої траєкторної оптимізації; побудовою алгоритмів і програм дослідження стійкості та якісної поведінки динамічних систем; мат. моделюванням розподілених просторово-часових процесів (наук. кер. Ф.Г. Гаращенко, Д.Я. Хусаінов, В.А. Стоян, В.В. Пічкур); цифровою обробкою зображень (банкнот, трьохвимірних поверхонь, графічної інформації та текстів, отриманих з мікрокамери), аерофотознімків; стисненням графічної інформації та сканованих текстів; обробкою голосової інформації, створенням синтезатора укр. мови (Ю.В. Крак, А.П. Верченко, О.А. Поліщук); застосуванням методів мат. моделювання та оптимального керування для розв’язання прикладних задач інвестування та управління складними екон. системами (Ф.Г. Гаращенко, В.В. Рутицька, В.Р. Кулян). Наук. результати співроб. лаб. реалізовані в програмних комплексах моделювання динамічних систем, розв'язування задач ідентифiкацiї динамiчних систем керування, забезпечення систем керування орієнтацією мікросупутників (Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур, О.М. Башняков). Створено інформаційно-пошукову систему “Експерт” (О.М. Башняков), пакет автоматичної обробки результатів багато-факторного експерименту (І.А. Куценко). В лаб. працюють 15 штатних співроб., у т. ч. 10 канд. наук, 1 д-р наук (сумісник). Літ.: Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. К., 2002; Факультету кібернетики – 40. К., 2009; Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем. К., 2006; Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем. К., 2009. <i>Г.І.Кудін</i>

Волкович Сергій Вікторович

  • Останні зміни:
16.12.1960- 20.07.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: науковий співробітник.
В 1977 р. закінчив СШ № 2 в м. Києві, у 1982 p. – факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за фахом “прикладна математика”. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію “Метод послідовного аналізу варіантів в задачах математичного програмування спеціальної структури та його застосування”, науковий керівник професор Волошин О.Ф. У 1992–1994 рр. – старший науковий співробітник лабораторії моделювання та оптимiзацiї факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Гнатієнко Григорій Миколайович

  • Останні зміни:
30.11.1957

Місце народження: м. Олександрія Кіровоградська обл. .
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
1979–1984 рр. студент факультету кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, фах – «прикладна математика». 1984–1986 рр. інженер лабораторії моделювання і оптимізації при кафедрі моделювання складних систем. 1987–1990 рр. аспірант на кафедрі теорії автоматизованих систем (ТАС, нині – кафедра САТР). У 1994р. захистив кандидатську дисертацію. З 2012 р. керівник служби управління персоналом Групи компаній «Верес».

Читати далі >Кудін Григорій Іванович

  • Останні зміни:
28.09.1945

Місце народження: с. Ступки, Зінків. р-н, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: завідувач.
1968 закінчив мех.-мат. ф-т, 1970 – асп-ру каф. мат. фізики мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Зав. НДЛ “Моделювання та оптимізації” (з 1999).

Читати далі >Петрович Валентина Миколаївна

  • Останні зміни:
27.08.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 1987 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. З 1980 працює на каф. моделювання складних систем в НДЛ «Моделювання та оптимізації»,  з 1992 - наук. співроб.

Читати далі >Петрук Володимир Іванович

  • Останні зміни:
13.02.1943

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 1965 закінчив радіотехн. ф-т КПІ, у 1972 – філос. ф-т Київ. ун-ту. З 1996 – наук. співроб. НДЛ «Моделювання і оптимізації».

Читати далі >Шатирко Андрій Володимирович

  • Останні зміни:
26.05.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 1986 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, у 1991 - асп-ру ф-ту кібернетики по каф. моделювання складних систем. З 2009 – старш. наук. співроб. НДЛ «Моделювання та оптимізації» ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи