ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Волкович Сергій Вікторович

16.12.1960- 20.07.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: науковий співробітник.

В 1977 р. закінчив СШ № 2 в м. Києві, у 1982 p. – факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за фахом “прикладна математика”. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію “Метод послідовного аналізу варіантів в задачах математичного програмування спеціальної структури та його застосування”, науковий керівник професор Волошин О.Ф. У 1982–1987 рр. – інженер, у 1987–1989 рр. – молодший науковий співробітник, у 1989–1992 рр. – науковий співробітник, у 1992–1994 рр. – старший науковий співробітник лабораторії моделювання та оптимiзацiї факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Провідний науковий співробітник Українського відділення Всесвітньої Лабораторії (1994–1995), Інституту інновацій при УВВЛ (1995–1996), Інституту інформаційного моніторингу при УВВЛ (1996–1997), старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту інформа¬тизації та моделювання економіки Національного агентства з питань інфор¬матизації при Президенті України (1997–1998). З 1998 р. – старший викладач кафедри інформатики Національного Університету ”Києво-Могилянська академія”. Напрямки наукових досліджень: розробка, дослідження та реалізація на ЕОМ декомпозиційних алгоритмів знаходження розв’язків задач математи¬чного програмування (лінійного програмування та лінійно-цілочисельного програму¬вання, частково-цілочисельного лінійного програмування) спеціаль¬ної струк¬тури на основі методології послідовного аналізу варіантів; розробка інфор-маційних технологій та систем підтримки прийняття рішень. Автор 20 наукових праць.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи