ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Моделювання складних систем кафедра Моделювання складних систем кафедра

Моделювання складних систем каф. ф-ту кібернетики. Створена в Київ. ун-ті у 1969 одночасно з ф-том кібернетики. Осн. наук. напрямом каф. є розробка методів мат. моделювання, оптимального керування та оптимізації складних структурованих систем. Основи мат. моделювання та оптимізації динамічних систем на каф. було закладено першим зав. каф. чл.-кор. АН України, проф. Б.М. Бубликом (1969-1999) та проф. М.Ф. Кириченком, а також акад. НАН України Ю.М. Єрмольєвим, І.М. Коваленком, Ф.І. Андоном, чл.-кор-ми НАН України В.С. Мельником, Ю.І. Самойленком, А.О. Чикрієм, проф. І.В. Бейком, В.Л. Волковичем, Ф.Г. Гаращенком, В.К. Задиракою, О.Г. Наконечним, Д.Я. Хусаіновим, доц. М.П. Лепехою. В подальшому ці ідеї розвивались проф. В.Я. Даниловим, Ю.В. Краком, В.А. Стояном, О.Ф. Волошиним, д-ром В.В. Пічкуром, доц-ми та наук. співроб. каф. В.Р. Куляном, О.Л. Левошичем, В.Т. Матвієнком, І.І. Харченком, Г.І. Кудіним, І.А. Куценком, О.М. Башняковим, А.П. Верченком, В.М. Петрович, А.В. Шатирком, І.В. Хітьком, О.А. Поліщуком, В.В. Рутицькою, М.В. Козловим. З 1999 каф. очолює д-р техн. наук, проф. Ф.Г. Гаращенко. Осн. наук. результати співроб. каф. за останні роки пов’язані з практичною стійкістю, структурно-параметричною та недиференційовною оптимізацією, з дослідженням задач керування пучками траєкторій, створенням інформац. технологій моделювання віртуальних систем, аналізом та моделюванням динамічних систем із запізнюванням та розподіленими параметрами, розробкою методів керування маніпуляторами та орієнтацією мікросупутників, ідентифікацією параметрів, цифровою обробкою зображень. Сьогодні на каф. працюють 8 проф. (з них 5 штатних), 9 доцентів (з них 5 штатних). В навч. процесі задіяні 23 осіби, у т.ч. 9 д-рів наук, 11 канд. наук, 3 асп. стаціонару. За роки існування каф. було підготовлено 22 д-ри наук та понад 110 канд. наук. Гол. спец. каф. моделювання складних систем – «Прикладна математика». Сьогодні каф. випускає біля 50 студентів, які спеціалізуються з прикладної математики. Каф. плідно співпрацювала і співпрацює з Ін-том кібернетики (ІК) АН України (І.В. Сергієнко, В.С. Дейнека, В.В. Скопецький, А.О. Чикрій, М.Ф. Кириченко, В.К. Задірака, Ю.Г. Кривонос та інші); Ін-том космічних досліджень НАН та Нац. космічним агентством (НКА) України (В.М. Кунцевич, В.Ф. Губарєв, М.М. Личак, В.О. Яценко та їх учні); Нац. техн. ун-том України (КПІ) (В.С. Мельник, М.З. Згуровський, В.В. Остапенко, Н.Д. Панкратова, В.Я. Данилов та інші); Інститутом математики НАН України (О.А. Бойчук, О.Г. Мазко); Чернівецьким нац. ун-том ім. Федьковича (Ф.О. Сопронюк). За кордоном каф. підтримує наук. співроб-во з Йєльським ун-том США (Р. Куц), Пенсільван. ун-том США (А. Іванов), Люблінською політехнікою Польщі (В.Вуйчек), Брнен. техн. ун-том Чехії (Й. Діблік), Жилінським ун-том Словаччини (М. Ружичкова), Сегедським ун-том Угорщини (І. Гіорі). Л-ра: Факультету кібернетики – 40. К., 2009; Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем. К., 2000; Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем. К., 2006; Диференціальні рівняння для інформатиків. К., 2008; Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем. К., 2009. <i>Ф.Г. Гаращенко</i>

Башняков Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
26.10.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник кафедри.
1996 закінчив ф-т кібернетики, 1999 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. Із 1997 – мол. наук. співроб., з 1999 - наук. співроб., з 2008 - старш. наук. співроб. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Бублик Борис Миколайович

 • Останні зміни:
25.01.1936- 25.12.1999

Місце народження: с. Клюки, Тетіїв. р-н Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1958 закінчив мех.-мат. ф-т, 1961 – асп-ру ф-ту по каф. обчисл. мат. Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті доц. каф. мат. і мат. фізики (1966-69), у 1969 заснував каф. моделювання складних систем і завідував нею до 1999. Декан спец. ф-ту перепідготовки спеціалістів у галузі кібернетики (1971-75), декан ф-ту кібернетики (1979-84).

Читати далі >Верченко Андрій Петрович

 • Останні зміни:
27.08.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1999 закінчив ф-т кібернетики, 2002 – асп-ру ф-ту кібернетики по каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. З 2002 − мол. наук. співроб., з 2004 – наук. співроб. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Волошин Олексій Федорович

 • Останні зміни:
02.05.1951

Місце народження: с. Вороньків, Бориспіл. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1973 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту за фахом «Прикладна математика». З 1973 на ф-ті кібернетики – асист., 1978 – старш. викл., 1983 – доц., 1992 –проф.; заст. декана з наук. роботи (1980-1985). З 2007 р. - на кафедрі моделювання складних систем.

Читати далі >Гаращенко Федір Георгійович

 • Останні зміни:
16.11.1947

Місце народження: с. Благодатне, Долин.р-н, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
1972 закінчив ф-т кібернетики за фахом “Прикладна математика”, 1975 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. З 1986 – проф., з 1999 – зав. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Коробова Марина Віталіівна

 • Останні зміни:
28.04.1975

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1997 закінчила з відзнакою ф-т кібернетики Київ. ун-т та Укр. радіологічний навч. центр, 2001 – асп-ру каф. мат. методів екол.-екон. досліджень ф-ту кібернетики Київ. ун-ту (без відриву від вир-ва). З 2009 – доц. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Крак Юрій Васильович

 • Останні зміни:
05.05.1958

Місце народження: с. Коритня, Монастирищ. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1980 закінчив ф-т кібернетики, у 1984 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики, 1999 – докт-ру Київ. ун-ту, 1998 – стажування в Йєлльському ун-ті (США). З 2000 – проф. каф. моделювання складних систем, з 2014 - зав. каф. теоретичної кібернетики.

Читати далі >Кулян Віктор Романович

 • Останні зміни:
11.09.1959

Місце народження: с. Олександрово, Зарічнян. р-н, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1985 закінчив ф-т кібернетики, у 1993 – асп-ру ф-ту кібернетики по каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. З 2001 – доц. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Куценко Ігор Анатолійович

 • Останні зміни:
21.11.1963

Місце народження: с. Яблунівка, Макарів. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 1985 закінчив ф-т кібернетики, у 1991 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1988 – мол. наук. співроб., з 1994 – наук. співроб. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Левошич Олег Леонідович

 • Останні зміни:
19.07.1961

Місце народження: с. Коти, Чернігів. р-н, Чернігів.обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1982 закінчив ф-т кібернетики, каф. моделювання складних систем, 1985 – асп-ру ф-ту каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. З 1986 – асист., 1990-2008 – доц. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Лепеха Микола Павлович

 • Останні зміни:
19.01.1942

Місце народження: с. Моровськ, Козелец. р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1964 закінчив мех.-мат. ф-т, каф. обчислювальної математики, 1968 – асп-ру мех.-мат. ф-ту каф. обчисл. мат. Київ. ун-ту. З 1965 – асист. каф. обчисл. мат., з 1982 до 2008 – доц. каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту, з 2008 – консультант зі створення прогр. забезпечення по лаб. моделювання та оптимізації.

Читати далі >Матвієнко Володимир Тихонович

 • Останні зміни:
01.10.1950

Місце народження: с. Шупики Богуслав. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1974 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Пошукувач ф-ту кібернетики, каф. моделювання складних систем (1975-80). З 2003 – доц. каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Пічкур Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
21.08.1973

Місце народження: смт. Завалля, Гайворон. р-н, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1996 закінчив з відзнакою ф-т кібернетики Київ. ун-ту, у 1999 - асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики, у 2006 – докт-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики. З 2000 - доц. каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Поліщук Олександр Аркадійович

 • Останні зміни:
28.02.1980

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 2002 закінчив з відзнакою ф-т прикладної мат. Чернів. нац. ун-ту, у 2005 - асп-ру ф-ту кібернетики каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. Працює на каф. моделювання складних систем мол. наук. співроб. (з 2006).

Читати далі >Рутицька Владислава Валеріївна

 • Останні зміни:
24.11.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 2001 закінчила з відзнакою ф-т кібернетики Київ.ун-ту, у 2005 - асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики. З 2005 − мол. наук. співроб. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Стоян Володимир Антонович

 • Останні зміни:
15.09.1945

Місце народження: с. Маньківка, Бершад. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1969 закінчив мех.-мат. ф-т, у 1971 - асп-ру каф. теорії пружності мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Доц. (1979-2000), проф. з 2000 каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики. Заст. декана (1993–2000) ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Харченко Ігор Іванович

 • Останні зміни:
19.02.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1975 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, у 1978 - асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.  З 1999 – доц. каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ.ун-ту.

Читати далі >Хітько Іван Володимирович

 • Останні зміни:
21.10.1979

Місце народження: с. Пожарки, Рожищен. р-н, Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 2002 закінчив з відзнакою мат. ф-т Волин. ун-ту ім. Лесі Українки, у 2005 - асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. Працює на каф. моделювання складних систем мол. наук. співроб. (з 2006).

Читати далі >Хусаінов Денис Ях’євич

 • Останні зміни:
21.01.1946

Місце народження: м. Таганрог, Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1969 закінчив мех.-мат. ф-т, 1974 - асп-ру ф-ту кібернетики каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. З 1993 - проф. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи