ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Башняков Олександр Миколайович

26.10.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник кафедри.

1996 закінчив ф-т кібернетики, 1999 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. Із 1997 – мол. наук. співроб., з 1999 - наук. співроб., з 2008 - старш. наук. співроб. каф. моделювання складних систем. 1999 – канд. дис. “Оптимальне керування пучком траєкторій з недиференційованими критеріями якості”. Напрями наук. досліджень: методи синтезу систем керування; практична стійкість динамічних систем; розвиток методів структурно-параметричної та недиференційованої траєкторної оптимізації; розвиток мат. методів оптимального керування пучками траєкторій; оптимальне проектування прискорюючих та фокусуючих систем; моделювання та оптимізація систем керування орієнтацією мікросупутників. Автор 40 наук. праць, 4 монографії. Осн. праці: Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем. К., 2000 (у співавт.); Практична стійкість оцінки та оптимізація. К., 2009 (у співавт.). Бездітний Борис Павлович (08.08.1941, с. Фльорино Бершад. р-н, Вінниц. обл.), канд. фіз.-мат наук, доц. У 1966 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1967 – асист., з 1971 – старш. викл., з 1981 по 2004 – доц. каф. обчисл. мат. З 2005 – зав. каф. фундамент. дисциплін ІПК працівників пром-сті Мін-ва промислової політики України. У 1971 – канд. дис. „Чисельно-аналітичний метод розв’язування обернених крайових задач теорії фільтрації”. Осн. напрями діяльності: прикладна мат., задачі механіки суцільних середовищ. У 1981 нагороджений Дипломом 3 ступеня МВССО УРСР за кращу наук. роботу. Нагороджений медаллю “Ветеран праці”. Автор 82 наук.праць. Осн. праці: Мат. для економістів. 2-ге видання. К., 2004 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи