ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гаращенко Федір Георгійович

16.11.1947

Місце народження: с. Благодатне, Долин.р-н, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.

1972 закінчив ф-т кібернетики за фахом “Прикладна математика”, 1975 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. З 1972 – мол. наук. співроб., з 1975 - старш. наук. співроб., з 1977 - асист., з 1980 - старш. викл., з 1985 – доц., з 1986 – проф., з 1999 – зав. каф. моделювання складних систем. 1975 – канд. дис. “Исследование задач практической устойчивости и стабилизации движения численными методами”, 1984 – докт. дис. “Разработка численных методов исследования устойчивости и их применение к оптимизации динамики пучков”. Осн. напрями наук. роботи: якісний аналіз та оцінка програмних траєкторій в системах керування; дослідж. задач практичної стійкості динамічних систем; розвиток методів структурно-параметричної та недиференційованої оптимізації; розв`язування задач чутливості та розрахунку допусків на параметри; розвиток методів оптимального керування пучками траєкторій; розробка нових технологій по оптимальному синтезу структурованих динамічних систем; оптимальне проектування прискорюючих та фокусуючих систем; моделювання та оптимізація систем керування орієнтацією мікросупутників; розробка адаптивних алгоритмічних та програмних технологій для розв’язування задач аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації і зображень; розвиток методів цифрової обробки інформації; створення нових технологій для стиснення інформації. Чл. експертних рад ВАК з фіз.-мат. та техн. наук, двох спец. рад по захисту докт. дис., Вчених рад Київ. ун-ту та ф-ту кібернетики. Чл. редколегії 5 період. видань. Засл. діяч науки і техніки. Двічі відзначався як кращий проф. Київ. ун-ту. Медаль “В пам’ять 1500-ліття Києва” (1982), лауреат Премії ім. Тараса Шевченка Київ. ун-ту, Відмінник освіти України. Під кер. захистилось 18 канд. та 1 д-р. наук. Автор понад 200 наук. праць, 5 монографій, 1 підруч., 8 навч. посіб. Осн. праці: Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. К., 1985 (у співавт.); Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем. К., 2000 (у співавт.); Сучасні методи та інформ. технології мат. моделювання, аналізу і оптимізації складних систем. К., 2006 (у співавт.); Вступ до аналізу чутливості параметричних систем. К., 2006 (у співавт.); Диференціальні рівняння для інформатиків. К., 2008 (у співавт.); Розвиток методів і технологій моделювання складних систем. К., 2009 (у співавт.); Практична стійкість, оцінки та оптимізація. К., 2008 (у співавт.). Л-ра: Наука в Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. К., 2002;Ф-ту кібернетики – 40. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи