ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хусаінов Денис Ях’євич

21.01.1946

Місце народження: м. Таганрог, Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1969 закінчив мех.-мат. ф-т, 1974 - асп-ру ф-ту кібернетики каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. Асист. (1971–77), старш. викл. (1977–79), доц. (1979–93), з 1993 - проф. каф. моделювання складних систем. У 1975 - канд. дис. “Про стійкість рухів та траєкторій динамічних систем при постійно діючих збуреннях”, у 1991 - докт. дис. “Побудова та оптимізація характеристик стійкості динамічних систем”. Напрями наук. досліджень: проблеми стійкості, керованості та оптимізації динамічних систем, що описуються диференціальними рівняннями, різницевими рівняннями та функціонально-диференціальними рівняннями. Одержані результати з таких напрямів: використання прямого методу Ляпунова при дослідженні розв’язків функціонально-диференціальних систем з запізнюванням та нейтрального типів; розробка методу оптимальних функцій Ляпунова та функціоналів Ляпунова-Красовського для оцінки перехідних процесів розв’язків систем, що описуються диференціальними, різницевими та диференціально-різницевими рівняннями; розробка методів модального керування в різницевих та диференціально-різницевих системах з запізнюванням та нейтрального типів. Чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту докт. дис. Чл. редколегій 5 період. видань. Соросівський проф. (1998). Нагороджений ювілейною срібною медаллю (Чехія, 1999), званням “Кращий викл. ун-ту” (2002-03), ювілейною золотою медаллю (Чехія, 2006), медаллю «До 1500 річчя м. Києва». Наук. кер. понад 20 канд. наук. Автор 3 монографій, 3 навч. посіб., 200 наук. робіт. Осн. праці: “Магнитная потенциальная яма” – эффект стабилизации сверхпроводящих динамических систем. К.,1991 (у співавт.); Метод функций Ляпунова в исследовании устойчивости дифференциально-функциональных систем. К., 1997 (у співавт.); Оптимизация оценок характеристик решений в динамике систем. Нукус, 1992 (у співавт.); Диференціальні рівняння. К., 2001 (у співавт.). Л-ра: Ф-ту кібернетики – 40. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи