ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Крак Юрій Васильович

05.05.1958

Місце народження: с. Коритня, Монастирищ. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1980 закінчив ф-т кібернетики, у 1984 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики, 1999 – докт-ру Київ. ун-ту, 1998 – стажування в Йєлльському ун-ті (США). З 1980 – інженер лаб. ОЦ ун-ту; з 1981 – мол. наук. співроб., з 1987 – наук. співроб., з 1989 – старш. наук. співроб. НДЛ «Моделювання та оптимізації»; з 1990 – асист., з 1992 – доц. , з 2000 – проф. каф. моделювання складних систем, з 2014 - зав. каф. теоретичної кібернетики. 1987 – канд. дис. “Оптимизация, адаптация и исследование на електронно-вычислительных машинах математических моделей манипуляционных роботов”. 1999 – докт. дис. ”Розробка оптимізаційних методів дослідження складних маніпуляційних систем”. Напрями наук. дослідж.: оптимізаційні методи в робототехніці, моделювання нелінійних систем, розробка віртуальних середовищ та комп’ют. графіка, проблеми штучного інтелекту, синтез і розпізнавання візуальної і голосової інформації, аналіз й синтез укр. мови жестів. Приймав участь у розробці фундамент. та прикладних дослідж. у рамках проектів Держ. комітету науки і техніки України, Укр. НДЦ. Наук. кер. проектів держ. наук.-техн. програм “Образний комп’ютер”, “Інтелект”. Чл. спец. вчен. рад Київ. ун-ту по захисту дис., чл. редколегій журн. „Штучний інтелект”, „Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska” (Польща). Соросівський доц. (1995). Під кер. захистилось 2 канд. наук. Автор 6 навч. посіб., 5 монографій, 190 наук. праць. Осн. праці: Оптимізація маніпуляційних роботів. К., 1990 (у співавт.); Елементи теорії керування. К., 2002 (у співавт.); Оптимальне керування. К., 2003 (у співавт.); Моделювання, аналіз і синтез маніпуляційних систем. К., 2006 (у співавт.). Л-ра: Наука в Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. К., 2002; Ф-ту кібернетики – 40. К., 2009; Л.Кіт. Інновац. внесок кібернетиків, газета “Київ. ун-т”, № 9, 2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи