ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кулян Віктор Романович

11.09.1959

Місце народження: с. Олександрово, Зарічнян. р-н, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1985 закінчив ф-т кібернетики, у 1993 – асп-ру ф-ту кібернетики по каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. З 1985 програміст на одному із п-в Мін-ва середнього машинобудування СРСР, з 1987 – інженер, з 1989 - мол. наук. співроб., з 1992 - наук. співроб., з 1994 - старш. наук. співроб. НДЛ «Моделювання та оптимізації». З 1995 - асист., з 2001 – доц. каф. моделювання складних систем. У 1993 - канд. дис. “Методи побудови множинної оцінки параметрів мат. моделей динамічних процесів”. Напрями наук. дослідж.: мат. методи ідентифікації систем, моделювання лінійних та нелінійних процесів в економіці, розробка методів та алгоритмів для оцінювання адекватності мат. моделей, чисельні методи в задачах мат. моделювання, фінансова мат. Брав участь у розробці фундамент. та прикладних дослідж. у рамках проектів Держ. комітет науки і техніки України. Автор 3 навч. посіб. та 45 наук. праць. Осн. праці: Економетрія. К., 1997 (у співавт.); Математическое программирование. К., 2000 (у співавт.); Математичне програмування (з елементами інформ. технологій). К., 2006 ( у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи