ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Куценко Ігор Анатолійович

21.11.1963

Місце народження: с. Яблунівка, Макарів. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

У 1985 закінчив ф-т кібернетики, у 1991 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1988 – мол. наук. співроб., з 1994 – наук. співроб. каф. моделювання складних систем. У 1996 – канд. дис. “Оцінка в задачах практичної стійкості дискретних систем та їх оптимізація”. Напрями наук. дослідж.: розробка алгоритмів для визначення оптимальних оцінок, створення алгоритмів структурно-параметричної та мінімаксної оптимізації в системах керування, розробка алгоритмів ідентифікації і чисельного моделювання нелінійних систем, аналіз часового ряду і прогноз за допомогою недовизначених систем рівнянь, інтерполяція та мінімаксна (Чебишевська) апроксимація неперервних та розривних функцій (поверхонь) за допомогою багатовимірного сплайну на хаотичній сітці і її використання для кодування відеоінформації. Результатами наук. роботи є конкретні алгоритми для розв’язування поставлених задач. Автор 24 наук. праць.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи