ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лепеха Микола Павлович

19.01.1942

Місце народження: с. Моровськ, Козелец. р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1964 закінчив мех.-мат. ф-т, каф. обчислювальної математики, 1968 – асп-ру мех.-мат. ф-ту каф. обчисл. мат. Київ. ун-ту. З 1965 – асист. каф. обчисл. мат., з 1969 – асист., 1980 – старш. викл, з 1982 до 2008 – доц. каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту, з 2008 – консультант зі створення прогр. забезпечення по лаб. моделювання та оптимізації. У 1979 – канд. дис. “Разработка алгоритмов и пакета программ идентификации объектов управления”. Напрями наук. досліджень: розробка алгоритмів ідентифікації і моделювання динамічних систем; застосування методів псевдоінверсії до задач ідентифікації, розпізнавання об'єктів і побудови адаптивних регуляторів; цифрова обробка сигналів. Наук. кер. спільних робіт з Льотно-досл. ін-том (м. Жуковський), в результаті яких була створена діалогова система МОДЕЛЬ для ідентифікації параметрів літальних апаратів, запроваджена в ряді конструкторських бюро Мін-ва авіаційної пром-сті СРСР. Брав участь у розробці унікальної в СРСР системи обробки гідроакустичної інформації як кер. напряму з проектування і реалізації програмного забезпечення роботи двомашинного обчисл. комплексу і організації функціонально-прикладного програмного забезпечення. Напрям наук.-пед. діяльності: нормат. курс лекцій по об’єктно-орієнтованому програмуванню на С++, курси по системному програмуванню в Windows, архітектурі комп’ютерів і операційних системах. Соросівський доц. (1996). Стажувався в лаб. Йєльського ун-ту США (1996). Автор 65 наук. робіт, 2 монографій, 2 метод. посіб., електронної версії курсу лекцій по С++. Осн. праці: Методы алгоритмизации непрерывных производственных процессов. М., 1975 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи