ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стоян Володимир Антонович

15.09.1945

Місце народження: с. Маньківка, Бершад. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1969 закінчив мех.-мат. ф-т, у 1971 - асп-ру каф. теорії пружності мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Асист. (1971-76), старш. викл. (1976-79), доц. (1979-2000), проф. з 2000 каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики. Заст. декана (1993–2000) ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. У 1975 – канд. дис. “Полутрехмерное решение осесимметрических задач динамики толстых упругих плит”, у 1999 – докт. дис. ”Моделювання та аналіз заг. розв’язків задач керування та спостереження для динамічних систем з розподіленими параметрами”. Напрями наук. досліджень: побудова та дослідження мат. моделей розподілених просторово-часових процесів; ідентифікаційні методи моделювання; мат. моделювання динаміки систем з розподіленими параметрами в умовах неповних даних; задачі керування та спостереження для систем з розподіленими параметрами; оптимізаційні задачі; екол.-екон. задачі. Підготував 4 канд. фіз.-мат. наук. Читає нормат. курси: “Математичне моделювання”, “Моделювання складних систем”. Вчен. секретар Експертної ради з інформатики та кібернетики ВАК України (1998-2008), чл. Вчен. рад ф-ту кібернетики, чл. спец. вчен. рад Київ. та Чернів. ун-тів по захисту дис. Нагороджений ювілейною медаллю «До 1500 річчя м. Києва». Автор 150 наук. та 10 навч.-метод. робіт, 4 монографій. Осн. праці: Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами. К., 2002 (у співавт.); Курс лекцій по моделюванню динаміки систем з розподіленими параметрами. К., 2001; Моделювання та ідентифікація динаміки систем з розподіленими параметрами. К., 2003, 2008; Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів. К., 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи