ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Молекулярної біотехнологіі та біоінформатики кафедра Молекулярної біотехнологіі та біоінформатики кафедра

Загальними напрямками роботи кафедри є дослідження фізико-хімічних механізмів функціонування живого на різних рівнях організації, структурних механізмів взаємодії біополімерів між собою та з низькомолекулярними речовинами, впливу фізико-хімічних факторів на клітинний метаболізм, in silico дизайн нових сполук з високою активністю щодо заданих молекулярних мішеней та розробка високоафінних біосенсорів нового покоління. Завідувач кафедрою ч. кор. НАН України проф. д. б. н. О. І. Корнелюк. Серед досліджень, що проводяться на кафедрі, слід зазначити наступні: • пошук універсальних фізико-хімічних основ специфічності взаємодії між компонентами нуклеопротеїдних комплексів і встановлення ролі прототоропної таутомерії і конформаційної мінливості компонентів нуклеїнових кислот та перенесення протону в елементарних актах білково-нуклеїнового та нуклеїново-нуклеїнового впізнавання; • удосконалення і застосування методів молекулярної динаміки для відтворення структури і поведінки білків та білкових комплексів. • структурний аналіз висококонсервативних білків та дослідження їх специфічної афінності. • класична (аналіз послідовностей) та структурна (аналіз особливостей структури і поведінки) біоінформатика різних типів нуклеотид-зв’язуючих білків. • дослідження екзон-інтронної архітектури генів, що кодують нуклеотид-зв’язуючі білки; • білкова інженерія, структурна біоінформатика АРСаз. Дослідження молекулярних механізмів дії аміноацил-тРНК синтетаз (АРС) вищих еукаріотів та ролі функціональної динаміки в процесах білково-нуклеїнового впізнавання. • розробка та застосування методів білкової інженерії, спрямованих на конструювання нових білків із зміненими та унікальними властивостями;розробка науково-технологічних засад створення новітніх біоаналітичних систем (біосенсорів) на основі електрохімічних та оптичних перетворювачів і біологічного матеріалу як чутливих елементів. • вивчення молекулярних основ взаємодії ферментів із субстратами та інгібіторами за допомогою електрохімічних сенсорів. Проведення досліджень взаємодії іммобілізованих ферментів із субстратами та інгібіторами та визначення основних кінетичних характеристик ферментів. Дослідження проводяться в співробітництві за науковцями Росії, США, Канади та ін. Викладачі кафедри читають такі курси з циклу підготовки магістрів: • Молекулярна біологія; • Вибрані розділи загальної біології та цитології • Природні сполуки та біомолекули; • Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів; • Біоінформатика; • Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень; • Молекулярна та квантова біофізика; • Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки.

Говорун Дмитро Миколайович

  • Останні зміни:
18.05.1950

Місце народження: с.м.т. Опішня, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1972 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту по каф. нелінійної оптики, 1976 - асп-ру ун-ту.

Читати далі >Давидовська Тамара Леонідівна

  • Останні зміни:
03.10.1950

Місце народження: не подано.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 р.– закінчила біологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 1976 р. – захистила кандидатську дисертацію „Вплив постійного магнітного поля н6а електрофізіологічні властивості гладеньких і скелетних м’язів та їх нервово-м’язові сполучення”, 2003 р. – докторську дисертацію „Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м’язів”.
1977 р. – працювала на кафедрі біофізики біологічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, з 2004 р. на посаді професора.

Читати далі >Дзядевич Сергій Вікторович

  • Останні зміни:
26.12.1967

Місце народження: м. Джанкой, АР Крим.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив радіофізичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка в 1992 р. В 1992-95 рр. навчався в аспірантурі університету. В 1995 р. захистив кандидатську дисертацію "Розробка ферментних та клітинних кондуктометричних біосенсорів для визначення концентрацій деяких субстратів та інгібіторів ферментів", а в 2005 р. – докторську дисертацію "Системний аналіз взаємозв'язків біоселективних елементів з мініатюрними електрохімічними перетворювачами в біосенсориці".

Читати далі >Корнелюк Олександр Іванович

  • Останні зміни:
09.05.1950

Місце народження: не надано.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: в.о. завідувача кафедри.
Вчений у галузі молекулярної біології. Член-кореспондент Національної академії наук України (2006), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008). Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті, який закінчив у 1972 р. Від 1975 року його наукова діяльність пов’язана з Інститутом молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України. У 1981 р. захистив кандидатську, а в 1995 р. – докторську дисертації. Від 2001 року завідує відділом білкової інженерії та біоінформатики ІМБГ НАН України. У 2006 р. Олександра Івановича обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України

Читати далі >Солдаткін Олексій Петрович

  • Останні зміни:
25.02.1955

Місце народження: не подано.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київський університет ім. Т.Г.Шевченка (спеціальність „біохімія"). З 1977 року працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Канд. біол. наук (1985 p.), ст. наук. співр. (1995 p.), доктор біол. наук (1999 p.), професор (2004 p.), лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки 1986 року. У 1993 та 2000 роках проходив стажування в Есоlе Centrale de Lyon (Франція) як провідний науковий співробітник, а у 1995-1997 pp. як запрошений професор.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи