ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корнелюк Олександр Іванович

09.05.1950

Місце народження: не надано.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: в.о. завідувача кафедри.

Вчений у галузі молекулярної біології. Член-кореспондент Національної академії наук України (2006), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).

Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті, який закінчив у 1972 р. Від 1975 року його наукова діяльність пов’язана з Інститутом молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України. У 1981 р. захистив кандидатську, а в 1995 р. – докторську дисертації. Від 2001 року завідує відділом білкової інженерії та біоінформатики ІМБГ НАН України. У 2006 р. Олександра Івановича обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Серед основних напрямів наукової роботи вченого – структурно-функціональне дослідження ферментів апарату трансляції; неканонічні функції аміноацил-тРНК-синтетаз; функціональна динаміка білків; вивчення ВІЛ-протеази та створення нових інгібіторів для терапії СНІДу; білкова інженерія; комп’ютерна біологія.

Упродовж 1995–1998 рр. група дослідників під керівництвом О.І. Корнелюка вперше розшифрувала первинну структуру тирозил-тРНК-синтетази ссавців та виявила гомологію її С-кінцевого некаталітичного домену з новим цитокіном ЕМАР-2. У 1998 р. спільно з ученими Ноттингемського університету (Велика Британія) було відкрито нову неканонічну функцію евкаріотичної тирозил-тРНК-синтетази – цитокінову активність її ЕМАР-2-подібного домену. Нова функція аміноацил-тРНК-синтетази може бути пов’язана з участю цього ферменту в процесах передавання міжклітинних молекулярних сигналів.

З 2001 року Олександр Іванович розгорнув наукові дослідження з біоінформатики – сучасного напряму комп’ютерної біології. За допомогою методів біоінформатики проаналізовано будову гена евкаріотичної тирозил-тРНК-синтетази та його регуляторних ділянок. Проведено комп’ютерне мо делювання просторової структури ката літичного та цитокінподібного модулів тирозил-тРНК-синтетази з метою аналізу функціональних центрів ферменту.

Автор понад 200 наукових публікацій у галузі молекулярної біології, біохімії та біофізики. У 2008 р. за цикл праць «Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування» О.І. Корнелюку зі співавторами присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Викладає на кафедрі біохімії КНУ, також читає лекції зі спеціальних курсів «Молекулярна біологія», «Формування білкових структур» і «Білкова інженерія» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи