ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Солдаткін Олексій Петрович

25.02.1955

Місце народження: не подано.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив Київський університет ім. Т.Г.Шевченка (спеціальність „біохімія"). З 1977 року працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Канд. біол. наук (1985 p.), ст. наук. співр. (1995 p.), доктор біол. наук (1999 p.), професор (2004 p.), лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки 1986 року. У 1993 та 2000 роках проходив стажування в Есоlе Centrale de Lyon (Франція) як провідний науковий співробітник, а у 1995-1997 pp. як запрошений професор. Вчений в галузі біохімії, молекулярної біології та біотехнології. Є одним із фундаторів в Україні нового наукового напрямку – біосенсорики. Ним теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість конструювання ферментних мембран складної архітектури із цілеспрямованим регулюванням основних біохімічних характеристик іммобілізованих ферментів, що уможливлює створення на їхній основі біосенсорів із заданими аналітичними характеристиками (патент 1993 р.). Проводить наукові дослідження з розробки мікробіосенсорів для аналізу важливих метаболітів на основі прямих ферментативних реакцій та визначення токсичних речовин з використанням інгібіторного ферментного аналізу для потреб медицини, біотехнології, харчової промисловості та охорони довкілля. Викладає спеціальний курс "Біосенсори" магістрам біологічного факультету та курс “Біомолекулярна електроніка” магістрам Інституту високих технологій, веде лабораторні роботи з циклів "Біосенсори" та “Біомолекулярна електроніка”, наукові семінарські заняття із магістрами кафедри молекулярної біології, біофізики та біотехнології. Виступав із циклами лекцій в університетах та дослідницьких центрах США, Великої Британії, Франції, Німеччини і Канади. Автор біля 300 наукових праць, включаючи 183 статті (з них 87 у міжнародних наукових журналах, таких як Biochimie, FEBS Letters, J. Моl. Biol., Anal. Biochem., Anal. Bioanal. Chem., Anal. Chim. Acta, TALANTA, Biosens. & Bioelectr. тощо) та декількох міжнародних та вітчизняних патентів.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи