ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Молекулярної фізики кафедра Молекулярної фізики кафедра

Заснована в 1952 р. Її перший завідувач – Засл. діяч науки і техніки, проф. О.З. Голік (1952-80). Зав. каф. був проф. Ю.І. Шиманський (1980-90), а з 1990 р. каф. очолює Засл. діяч науки і техніки, акад. НАНУ, д-р фіз. – мат. наук, проф. Л.А.Булавін . Склад каф.: 5 проф., 3 доц., 3 асист. До 1996 р. каф. молекулярної фізики готувала спеціалістів з молекул. фізики. В 1996 р. була створена друга спеціалізація “мед. фізика”. З перших днів існування каф. під керівництвом проф. О.З. Голіка були розпочаті дослідження молекул. структури, рівноважних та кінетичних властивостей рідин, з 1960 р. – механічних властивостей полімерів, а з 90-х років – фіз. властивостей мед.-біол. та нанорозмірних рідинних систем. Були досліджені рентгенографічним методом структура рідин та полімерів (А.Ф.Скришевський, Т.П.Танцюра, А.К.Дорош); методом розсіяння світла – флуктуаційна структура рідин і рідких розчинів (Г.П.Рощина); критичні явища у рідинах і розчинах (Ю.І.Шиманський, О.Т.Шиманська, Л.А.Булавін); отримані нові дані про оптичні та кореляційні властивості критичного стану (О.Д.Альохін, Н.П.Крупський, Б.І.Басок, Ю.Л.Остапчук, Є.Г.Рудніков). У співробітництві з ОІЯД (м. Дубна) та з ІЯД НАНУ спільно з Ін-том хімії високомолекулярних сполук досліджені критичні явища у розчинах полімерів (Л.А.Булавін, Ю.Б.Мельниченко, Б.В.Клепко). Методом малокутового розсіяння нейтронів досліджені властивості міцелярних розчинів поверхнево-активних речовин; методом квазіпружного розсіяння нейтронів визначені характеристики самодифузії (Г.М.Вербінська); розроблена методика виділення одночастинкового та колективного внесків у коефіцієнт самодифузії (Л.А.Булавін); знайдені узагальнені частотні спектри рідин. Досліджені властивості рідин в обмежених системах (Л.А.Булавін, О.В.Чалий, Д.А.Гаврюшенко). Експерим. та теорет. досліджено рівняння стану, термодинамічні, кореляційні, акустичні властивості рідинних та нанорозмірних систем в широких інтервалах зміни температур і тисків п’єзометричним, акустичним, віскозиметричним методами та методом чисельного моделювання (І.І.Адаменко, Ю.Г.Кузовков, В.М.Сисоєв). Методами акустичної та діелектричної спектроскопії вивчені релаксаційні механізми молекул. перебудов в рідинах, рідких розчинах, полімерних та мед.-біол. системах (Ю.Ф.Забашта, О.М.Алєксєєв, В.С.Сперкач). Досліджено вплив опромінення та динамічної адсорбції молекул. домішків на швидкість випаровування крапель води та частинок лоьду (В.М.Нужний, Г.А.Киричевський). Багато уваги каф. приділяє об’єднанню діяльності спеціалістів з молекул. фізики у різних установах України та за її межами, виступаючи як організатор міжн. конференцій з питань фізики рідин (4 міжн. конференції PLMMP, 2001 - 2008 рр).\tЛ.А. Булавіним створена наук. школа нейтронної спектроскопії конденсованих середовищ. Випускниками каф. є акад. НАНУ О.Кришталь, 2 чл.-кор. НАНУ. Зараз на каф. працює 6 д-рів та 20 канд. наук. <i>Л.А.Булавін</i>

Адаменко Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
25.01.1935- 01.10.2010

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1957 р. закінчила фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті з 1958: старший науковий співробітник, асистент, старший викладач, з 1972 доцент, з 1991 професор, провідний науковий співробітник.

Читати далі >Альохін Олександр Давидович

 • Останні зміни:
16.10.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1962 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1964 – асп-ру цього ун-ту. З 1964 працює у Київ. ун-ті: ст.наук.співроб., пров. наук. співроб., зав. наук.-досл. лабораторією.

Читати далі >Булавін Леонід Анатолійович

 • Останні зміни:
18.08.1945

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри молекулярної фізики.
Академік НАН України. Заслужений діяч науки та техніки України (2003). Почесний професор Кизилординського державного університету ім. Коркит Ата (2007). Соросівський професор (1996). Закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1967). У Київському університеті: з 1970 старший науковий співробітник, 1978 асистент, 1982 – старший викладач, 1983 доцент, з 1989 завідувач кафедри молекулярної фізики, 1985 заступник декана, 1990 – 2007 декан фізичного факультету. З 2007 завідувач відділу Інституту проблем безпеки АЕС НАН України (за сумісництвом).

Читати далі >Вербінська Галина Миколаївна

 • Останні зміни:
06.06.1964

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1986 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1986 інж, наук. співроб., асист., доц. каф. молекулярної фізик ( 2005).

Читати далі >Гаврюшенко Дмитро Анатолійович

 • Останні зміни:
24.06.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1993 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1993 інженер, з 1994 асистент, доцент з 1998, з 2010 професор.

Читати далі >Голік Олександр Захарович

 • Останні зміни:
16.04.1904- 05.03.1991

Місце народження: с. Мерефа Харків. губ. (тепер Харків. обл.).
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: Ректор, завідувач кафедри молекулярної фізики.
Засл. діяч науки УРСР. 1931 закінчив Дніпропетров. ІНО, 1951-55 - ректор, зав. каф. молекулярної фізики, проф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Забашта Юрій Федосійович

 • Останні зміни:
21.02.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1959 р. закінчив механічний факультет Київського політехнічного інституту. У Київському університеті: 1966 старший науковий співробітник, 1968 старший викладач, 1982 доцент, 1994 професор кафедри молекулярної фізики.

Читати далі >Рощина Галина Петрівна

 • Останні зміни:
24.11.1917- 23.11.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: професор.
У 1940 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1949 працювала на посадах доц., проф.

Читати далі >Сенчуров Сергій Павлович

 • Останні зміни:
14.10.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1998 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, диплом з відзнакою, асп-ру цього ун-ту по каф. молекулярної фізики. Працює у Київ. ун-ті: 2000 мол. наук. співроб., з 2005 асист., доцент каф. молекулярної фізики. У 2003 – 06 виклад. фізики в УФМЛ при Київ. ун-ті.

Читати далі >Сисоєв Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
04.03.1948

Місце народження: м. Костянтинівка Донецька область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1971 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1974 молодший науковий співробітник, з 1976 старший науковий співробітник, 1992 провідний науковий співробітник, 1995 доцент, 1998 професор кафедри молекулярної фізики.

Читати далі >Скришевський Антон Францевич

 • Останні зміни:
18.06.1913- 30.08.1987

Місце народження: м. Малин Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1938 закінчив фіз. ф-т Дніпропетр. ун-ту. В Київ. ун-ті працював з 1956 на посадах: 1959 доц., 1979 проф.

Читати далі >Танцюра Тарас Павлович

 • Останні зміни:
23.10.1944- 01.01.2009

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
З 1966 працював в Київ. ун-ті: старш. наук. співроб. проблемної лабораторії, інж., асист., старш. виклад, доц.

Читати далі >Шиманська Олена Трохимівна

 • Останні зміни:
25.05.1927

Місце народження: м. Лебедин Сумська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: професор.
У 1951 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту, 1958 – асп-ру Київ. ун-туУ Київ ун-ті працювала у 1958 - 98 на посадах: 1958- 63 асист., 1964-65 старш. виклад., 1965-87 доц., 1988-94 виклад. з погод. оплатою, 1994-98 пров. наук. співроб., заслужений працівник освіти України (2015), медаль святого Петра Могили (2017)

Читати далі >Шиманський Юрій Іванович

 • Останні зміни:
10.07.1928- 02.03.1998

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік АН Вищої школи України. У 1951 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У Київському університеті: з 1954 доцент, 1964 старший науковий співробітник (докторант), з 1969 професор, 1970-1973, 1981-1985 – декан факультету підвищення кваліфікації при КДУ ім. Т.Г.Шевченка; 1978-1989 завідувач кафедри молекулярної фізики фізичного факультету. 1993-1998 професор, завідувач кафедри фізико-математичних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (за сумісництвом).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи