ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шиманська Олена Трохимівна

25.05.1927

Місце народження: м. Лебедин Сумська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: професор.

У 1951 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту, 1958 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ ун-ті працювала у 1958 - 98 на посадах: 1958- 63 асист., 1964-65 старш. виклад., 1965-87 доц., 1988-94 виклад. з погод. оплатою, 1994-98 пров. наук. співроб. З 1998 працює на каф. фіз.-мат. наук НаУКМА на посадах: 1998-2006 доц., 2006 проф. У 1962 захистила канд. дис.: «Исследование критического состояния индивидуальных веществ и растворов при помощи метода Теплера». Ш. вивчала фазові перетворення рідина-пара та критичний стан речовин. Створила унікальну установку на основі оптичного методу Теплера, за допомогою якої вперше продемонструвала гравітаційний ефект поблизу критичної точки, дослідила температурну залежність показника заломлення та густини ряду індивідуальних речовин та розчинів в широкому інтервалі температур в околі критичної точки. Підтвердила класичні уявлення про існування єдиної критичної точки, експерим. спростувала уявлення про існування критичної області. Дослідила форму кривих співіснування рідина-пара, стисливість та форму ізотерм, близьких до критичної точки. Вперше одержала рівняння кривої співіснування бензолу від потрійної точки до критичної та кривої співіснування ряду речовин в околі критичної точки. Читала лекції на природн. ф-тах з заг. фізики, на вечір. відділенні фіз. ф-ту. – курс “Молекул. фізика” та спец. курси “Фізика фазових перетворень”, “Фізика реальних газів”. <span>Підготувала трьох кандидатів фіз-мат наук.</span>  Ш. була вч. секретарем ради фіз. ф-ту з заг. питань, чл. Укр. фіз. т-ва, чл. редкол. збірника “Наукові записки” НаУКМА. Нагороджена: медалями “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982), “Ветеран праці” (1985), “Захиснику Вітчизни” (1999), 65 лет победы в ВОВ 1941–1945 гг. (2010); знаками “Переможець соціалістичного змагання 1977 року” і “Переможець соціалістичного змагання 1975 року” Міністерства ВССО УРСР і ЦК профспілок ВШ, почесною грамотою Міністерства ВССО УРСР за досягнуті успіхи в підготовці висококваліф. спеціалістів (1984), відзначена 2 грантами Міжнародного фонду “Відродження” в галузі науки і освіти (1994). Лауреат Премії імені Петра Могили (2010 р.), Заслужений працівник освіти України (2015), медаль святого Петра Могили (2017). Автор більше 170 наук. праць. Осн. праці: Дослідження критичного стану речовини за допомогою методу Теплера.I. Методика експерименту // Укр. фіз. журн., 1958. Т.3, №4; Критическое состояние чистых веществ. К., 1961 (у співавт.); Экспериментальное определение критических показателей, асимметричных и неасимптотических поправок в уравнении кривой сосуществования фреона-113 //ЖЭТФ, 1981.Т.80. В.1. (у співавт.); Молекулярна фізика. Навч. посіб. для студ. фіз.спец. уні-тів. К., 2007 (у співавт.); Молекулярна фізика. Фізичний практикум. Навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів. Л., 2009; Літ-ра: Історія Київського університету.1834-1959. К., 1959; Киевский университет.1834-1984. К., 1984;  Баталкіна В. І. Відданість науці. Олена Трохимівна Шиманська : фотодокументальний нарис. Дніпропетровськ; Запоріжжя, 2012.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи