ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шиманський Юрій Іванович

10.07.1928- 02.03.1998

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Академік АН Вищої школи України. У 1951 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Кандидатська дисертація «Будова та фізичні властивості подвійних розчинів спиртів» (1955), докторська дисертація «Дослідження квазістатичних перетворень однокомпонентних та бінарних систем поблизу критичної точки рідина-пара і квазістаціонарних переходів рідина-пара в індивідуальних речовинах та розчинах» (1969). У Київському університеті: з 1954 доцент, 1964 старший науковий співробітник (докторант), з 1969 професор, 1970-1973, 1981-1985 – декан факультету підвищення кваліфікації при КДУ ім. Т.Г.Шевченка; 1978-1989 завідувач кафедри молекулярної фізики фізичного факультету. 1993-1998 професор, завідувач кафедри фізико-математичних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (за сумісництвом). Сфера наукових інтересів: фізика рідин, фізика фазових перетворень та критичних явищ. Відродив в університеті наукову школу з дослідження критичних явищ. Автор класичної теорії температурних залежностей теплоти випаровування, густини та ізохорної теплоємності біля критичного стану. Експериментально і теоретично дослідив гравітаційний ефект у рідинах. Зробив вагомий внесок у формування сучасних уявлень про ізоморфну поведінку індивідуальних речовин та сумішей. Дослідив кінетику випаровування і конденсації росту крапель рідин у широкому інтервалі тисків. Розвинув теорію впливу температури приповерхневого шару рідини на кінетику фазового переходу в аеродисперсних системах. Виконав ряд досліджень композитних матеріалів та ряд модельних досліджень фрактальних механізмів росту частинок у дисперсних системах. Був членом редколегії журналів “Фізика аеродисперсних систем”, “Фізика рідкого стану”, “Известия высших учебных заведений. Физика”; членом секції фізики рідин Науково-технічної ради МВССО СРСР та МВССО УРСР, заступником голови по фізико-технічному відділу АН ВШУ; членом Проблемної ради з теплофізики АН України, Комісії з теплофізичних властивостей речовин державної служби довідкових даних. Був членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 26.001.08 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Нагороджений 4 медалями. Відзначений грантом Міжнародного фонду “Відродження” в галузі науки і освіти (1997). Опублікував понад 300 праць, зокрема: Критическое состояние чистых веществ. К.,1961; Молекулярна фізика. Навчальний посібник. К., 2007 (у співавт.); Термодинамічна теорія критичних явищ. К.,1998; Scaling, Crossover, and Classical Behavior in the Order Parameter Equation for Coexisting Phases of Benzene from Triple Point to Critical Point // Intern. Journal of Thermophysics, 1996; Shape of the sulfur hexafluoride coexistence curve near the critical point // High Temperatures - High Pressures, 1998.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи