ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Мовознавства науково-дослідна кафедра Мовознавства науково-дослідна кафедра

Ін. назва – наук.-досл. каф. мовознавства і л-ри при КІНО створена 1923. Найбільша каф., яка працювала при КІНО: 1926 – 25 осіб (12 аспірантів), на 1927 налічувалось уже 19 дійсн. чл. і наук. співроб. і 15 аспірантів. Кер. каф. – відомий укр. сходознавець, письменник, історик А.Ю. Кримський. 1923–25 каф. складалась переважно зі спів роб. УАН: акад. С.О.Єфремова (віце-президент ВУАН, літературознавець) і А.М.Лободи, відомих філологів В.М.Ганцова, М.Я.Калиновича (мовознавець, літературознавець і перекладач), С.І.Маслова. Згодом до них приєднались проф. КІНО М.К.Грунський, О.П.Дорошкевич, М.К.Зеров, С.В.Савченко, П.П.Филипович, Б.В.Якубський, а також поет, педагог М.О.Драй-Хмара. Асп-ру при каф. закінчили поет О.Бургардт (Ю.Клен), письменник, один з основоположників укр. філос. роману В.Петров (В.Домонтович), історик театру П.І.Рулін, літературознавець С.Г.Козуб, етнограф, фольклорист, краєзнавець В.В.Білий та ін. Каф. працювала у складі відділів літературознавства (кер. акад. С.О.Єфремов) і мовознавства (кер. акад. А.М.Лобода). Основні напрями роботи: студіювання укр. мовознавства й діалектології, розробка правопису укр. мови, вивчення історії укр. мови, народної творчості, еволюції вітч. л-ри тощо. Підтримувала зв’язки з наук. центрами Німеччини, Чехії, Франції. На поч. 1930-х була реорганізована і увійшла до складу Ін-ту мовознавства ім. О.О.Потебні. О.В.Ляпіна
Могильний Леонід Петрович (21.02.1974, м. Козятин Вінницьк. обл.), доктор іст. наук, доц. Закінчив 1999 історичний ф-т, 2005 юридичний ф-т Київ. ун-ту. Учитель історії та права Йосипівської загальноосвітньої сш Козятин. р-ну, Вінницьк. обл. (1999–2000). Старш. викл. каф. всесвіт. історії та політології Міжрегіонального гуманіт. ін-ту Київ. Славістичного ун-ту (2003–04). У Київ. ун-ті: асист. (2004), доц. (2008) каф. української історії та етнополітики іст. ф-ту. Канд. дис. «Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття» (2003), наук. кер. чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесник. У 2012 р. захистив докт. дисертацію, здобув вч. ступінь доктора наук. Напрям наук. досліджень – політ. історія України кін. ХІХ – І-ї пол. ХХ ст. (суп.-політ. життя в Україні наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст., укр. ліберальні партії та їх діячі у ІІ пол. ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.). Відп. секретар зб. наук. праць «Часопис української історії» (2004–08) з 2009 заст. гол. ред., лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київ. ун-ту (2007). Стипендіат КМ України для молодих науковців (2008–10). Автор понад 110 наук., навч.-метод. праць, серед них монографії та навч. посіб. з історії України (з них 17 у співавт.). Осн. праці: Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття. Монографія. К., 2005 (у співавт.); Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Навч. посіб. К., 2007 (у співавт.); Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Документи та матеріали. Чернівці, 2007 (у співавт.); Діячі науки і культури України: Нариси життя та діяльності / Навч. видання. К., 2007 (у співавт.); Історія України. Навч.-метод. посіб. (для студентів неспеціальних факультетів). Метод. рекомендації та матеріали для самостійної роботи студентів. К., 2006. (у співавт.); Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Бібліографічний довідник. К.; Чернівці, 2009 (у співавт.); Діячі науки і культури України: Нариси життя та діяльності: Навч. видання. Київ-Чернівці, 2010 (у співавт.); Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України. К., 2011. В.Ф.Колесник

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи