ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Данильчук Дмитро Васильович

29.06.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 2001 філол. ф-т, 2004 асп. Ін-ту філології Київ. ун-ту. Працював у вид-ві «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана. У Київ. ун-ті: з 2004 асист. каф. мови та стилістики ІЖ. З 2007 вчен. секретар цієї каф. З 2012 доцент кафедри мови та стилістики. Кандидат дис. «Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації» (2007). Наук.-пед. інтереси: синтаксичні засоби стилістики; правописна проблематика; топоніміка в колі соціолінгвіст. питань; проблема освоєння запозичень в укр. мові; поетика абревіатур та акронімів; культура журналіст. мовлення. Автор 19 наук. публікацій. Осн. праці: Синтез мовностилістичних засобів публіцистичного позиціонування в оригінальній радіодраматургії (на матеріалі п’єс І. Хоменка та В. Фоменка) // Наукові записки ІЖ КНУ ім. Тараса Шевченка. 2006, Т. 24 (у співавт.); Викладання укр. мови в обставинах конкуренції правописних концепцій // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу. К., 2007; Альтернативний простір сучасної урбонімії: підходи до вивчення // Стиль і текст. 2009, Вип. 10; Частотрансформовані фразеологізми як різновид штампів публіцистичного мовлення // Мандрівець. 2010, № 6; Експресивно-стилістичні можливості ініціальної абревіації в публіцистичному тексті // Наукові записки ІЖ КНУ ім. Тараса Шевченка. 2010, Т. 39.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи