ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фурдуй Марія Іванівна

13.12.1935

Місце народження: с. Савинці Срібнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1953 Одес. пед. уч-ще, 1958 філол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала 1958–69 вчителем сш, дир. школи робіт. молоді у смт. Сеймчан Магаданської обл. У Київ. ун-ті з 1969 викл. підгот. курсів; з 1977 викл., з 1978 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін підгот. відділення, з 1985 старш. викл., з 1988-2005 доцент. каф. мови та стилістики ф-ту журналістики / ІЖ, 1988 в. о. зав. цієї каф., 1989–93 заст. декана ф-ту журналістики з навч.-вих. роботи, з 2005–11 – заступник директора з навчально-виховної роботи ІМК. Кандидат дис. «Прийменникові конструкції просторового значення в сучасній українській літературній мові (до питання синтаксичної синонімії)» (1981). Викладала курси: сучасна укр. мова, сучасна рос. мова, практикум з укр. мови, укр. мова у ЗМІ, укр. мова у професійному спілкуванні, укр. правопис, укр. мова як інозем. Підготувала лекц. та практ. курси з укр. та рос. мов для журналістів. Була 1973–78 членом профкому Київ. ун-ту (відповідальна за житловий сектор). Кілька років працювала доцентом НаУКМА. Автор численних навч.-метод розробок у галузі укр. та рос мов. Досліджує питання синтаксичної синонімії; мови і стилю ЗМК; проблеми нормативності газет. мовлення; особливості мовн. засобів увиразнення сучас. рекламних текстів; працює над культурою писемного мовлення (орфографічно-пунктуаційний аспект). Нагороджена медалями «Ветеран праці», «Ветеран університету», почесними грамотами Міністерства освіти України, Товариства «Знання», Київського університету. Отримувала (як нагороду) державну стипендію згідно з розпорядженням Президента України (2008) – за поданням Державного комітету телебачення і радіомовлення. Автор понад. 60 наук. праць, автор/співавтор 16 підруч. та навч. посіб. Осн. праці: Укр. мова. Практикум. К., 1983, 1990; Особливості мови і стилю засобів масової інформації. К., 1983; Учебные задания к практикуму по русскому языку (орфография). КГУ, 1989; Методические указания к изучению курса «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис сложного предложения»). КГУ, 1989; Сучасна укр. мова. К., 1991, 1997; Гуманітарні технології. Конспект лекцій. К., 1994; Лексикографія сучасної укр. мови. К., 1994; Сучасна укр. мова. Синтаксис. К., 1994; Словники сучасної мовної практики. Кн. 1. К., 1996; Укр. мова. Практикум. К., 2000, 2001. Сучасна укр. мова. К., 2001, 2005, 2008; Укр. мова. Практикум з правопису. К., 2003, 2005, 2008, 2009; Укр. мова. Практикум. К., «Либідь» 2011. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2005/сум., спр. 62-ПВС.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи