ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хоменко Людмила Мечиславівна

12.08.1951

Місце народження: с. Райгородок Бердичів. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1975 філол. ф-т Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Модифікація дзвінких та глухих складів двоскладових слів (за даними кінорентгенографування російського мовлення)» (1983). У Київ. ун-ті: з 2001 доцент. каф. мови та стилістики ІЖ. Викладає нормат. курси: «Українська мова в професійному спілкуванні», «Український правопис», «Постановка голосу»; спецкурси «Український лінгвокультурний простір і ЗМК», «Уплив ЗМІ на розвиток українського правопису».Сфера наук. інтересів: фонетика, експеримент. фонетика, соціофонетика, етнолінгвістика, укр. мова як інозем. Член Комісії з фонетики і фонології при Міжнародному комітеті славістів. Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Ljudmyla Chomenko, Giorgo Cerrai. Corso Elementare di Ukraino. Padova, 1998; Системно-структурні відношення в м’яких складах (акустичний аспект синтаксичної фонетики укр. мовлення) // Studia Slavica IX – Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 364 Toruń, 2004; Асиміляція за участю голосу в сучасній укр. літературній мові // Fonetika. Fonologia. Komparatia wspoczesnych języków słowiańskіch. Opole, 2007; Проблеми мовного лідерства в комунікативному просторі України // Вісник Черкас. університету. Сер.: Філологічні науки. Вип.140. Черкаси, 2008; Асиміляційні процеси в сучасній українській літературній мові та відтворення їхніх результатів в орфоепічних словниках // Мова, суспільство, журналістика: За матеріалами ХІV Міжн. наук.-практ. конференції з проблем функціонального розвитку української мови. К., 2008; Чому українська мова співуча // Початкова школа. 2011. №5; Свято української писемності та мови (роздуми з приводу) // Початкова школа. 2011. № 9.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи