ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коваль Алла Петрівна

09.03.1923 - 16.05.2009

Місце народження: с. Білозір’я, Черкас. р-ну, Київ. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1945 філол. ф-т Київ ун-ту. Працювала 1945–46 зав. відділу студ. молоді Львів. міському ЛКСМУ, 1948–51 викл. укр. мови і л-ри сш м. Микулинці та м. Козлів Тернопіл. обл., 1951 зав. кабінету педагогіки, дир. Тернопіл. обл. ін-ту вдосконалення вчителів. Була слухачкою курсів з підготовки викладачів мовознавчих дисциплін для ВНЗ (1951–52). У Київ. ун-ті: 1952–58 старш. викл., 1958–71 доцент., 1967 старш. наук. співроб., 1971–72 в. о. професор. каф. укр. мови філол. ф-ту; 1973–89 професор., зав. каф. стилістики, редагування та вид. справи (1972–88) (тепер – каф. мови і стилістики) ф-ту журналістики. Кандидат дис. «Языковые средства украинской прогрессивной публицистики конца ХІХ – начала ХХ ст.» (1955), докт. дис. «Науковий стиль сучасної укр. літературної мови. Структура наукового тексту (1970)». Читала нормат. і спец. курси: Практична стилістика укр. літ. мови, Діловий стиль суч. укр. мови, Фразеологія. Відмінник освіти СРСР, Відмінник Вищої школи. Нагороджена орденом «Знак пошани» (2009), грамотами Київ. ун-ту. Автор понад 100 наук. публікацій, у т.ч. 20 монографій. Осн. праці: Практична стилістика сучасної укр. мови. К., 1960, 1967, 1978, 1000 крилатих виразів укр. літературної мови. К., 1964, Науковий стиль сучасної укр. літературної мови. К., 1970, Культура ділового мовлення. К., 1974, 1977, 1982, Життя і пригоди знайомих незнайомців. К., 1990, Життя і пригоди імен. К., 1997, Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. К., 2001. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1989, спр. 41-ПВС; Тоцька Н. Коваль Алла Петрівна // УЛЕ. Т. 2. К., 1990; Родевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001; Пономарів О. Осягаючи глибини мовних скарбів // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі: За матеріалами ХІІІ міжн. наук.-практ. конференції з проблем функціонування і розвитку української мови. К., 2008.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи