ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мариненко Ірина Олегівна

05.05.1965

Місце народження: м. Глухів Сумської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила філологічний факультет Київ. ун-ту (1987). Працювала асист. к-ри рос. мови Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації (1987–92); викладачем, старшим викладачем (1992–95), доцентом кафедри філологічних дисциплін початкового навчання (1995–2000), кафедри української мови (2000–05) Кіровоградського державного педагогічного університету (до 1997 – інститут) імені Володимира Винниченка; доцентом кафедри загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету (2005–08). В Київ. ун-ті: на посаді доцент. каф. мови та стилістики ІЖ (із 2008). Захистила кандидат дис. «Функції антропонімів у романах І. Ільфа та Є. Петрова “Дванадцять стільців” і “Золоте теля”» (1992). Займається проблемами граматики української мови, проблемами публіцистичного мовлення. Викладає курси «Українська мова», «Практична стилістика», «Типологія помилок», «Теорія твору і тексту», «Методика та організація наукової діяльності». Автор понад 40 наук. праць, у т.ч. 9 навч.-метод. посіб. Осн. праці: Ділове українське мовлення: Навч. посіб. Перевид. і випр. Кіровоград, 2003; Сучасна українська літературна мова (Словотвір. Морфеміка. Морфологія). Вид. 3-є, випр. і доп. Кіровоград, 2006; Адвербіативи у художньому мовленні Аркадія Любченка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. К., 2009. Вип. 19; Прислівники в пресових заголовках: семантика і структура // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2011. Випуск 28; Види граматичних і пунктуаційних помилок на сторінках журналу «Український тиждень» // Стиль і текст: науковий збірник. К., 2011. Вип. 12.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи