ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проценко Олеся Василівна

05.12.1979

Місце народження: м. Боярка Києво-Святошин. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Закінчила 2002 Ін-т філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2006: асист. каф. мови та стилістики ІЖ, з 2008 заст. дир. з вих. роботи. Кандидат дис. «Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та радіотекстів)» (2006). Напрями наук. досліджень: комунікативна лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика. Автор понад 10 наук. публікацій. Осн. праці: Прагматична самокорекція в українському спонтанному мовленні білінгвів (на матеріалі теле- та радіотекстів). К., 2005; Мовленнєва діяльність білінгвів як об’єкт прагмалінгвістичного аналізу // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. Кн. 2. К., 2005. Вип. 16.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи