ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шумарова Наталія Петрівна

03.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Започаткувала в Україні новий напрям досліджень – соціопсихолінгвістику. Поєднала соціолінгвістичне дослідження з психолінгвістичним експериментом. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти України (2001) та КНУ імені Тараса Шевченка (2006), нагрудними знаками «Відмінник освіти» (2004) та «Софія Русова» (2009). Опублікувала понад 120 праць, з них 3 монографії, 2 словники (співавтор) та 1 навчальний посібник, зокрема: Украинско-русское двуязычие (у співавт.). К., 1988; Семантика и стилистика русского глагола (у співавт.). К., 1989; Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму (монографія). К., 2000; Zasady socjolingwistyki. Tyczyn, 2004; Социолингвистика: теория, история, методы (уч.-метод. пособ.) (у співавт.). Сумы, 1995; Социолингвистика Украины: постсоветский период // Вопросы языкознания. 2012. №6. Наукові праці Шумарової Н.П. друкувалися у Болгарії, Польщі, Бельгії, Франції, Росії. Література: Степаненко М. Мовна компетенція білінгвів // Рідний край. 2001. №1; Радзієвська Т. В. «Шумарова Н.П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму» // Мовознавство. 2002. №1; Шумарова Наталія Петрівна // Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (1930–2005). Матеріали до історії. К., 2005; Бацевич Ф., Палінська О. «Shumarova N. Podstawy Socjolingwistyki» // Мовознавство. 2005. № 3–4; Shumarova N. La parenté des langues : un problème sociolinguistique // Langues collatérales en domaine slave / Carnets d'Atelier de Sociolinguistique. UPJV-LESCLaP, 2013. № 7. P. 105115.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи