ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Напівпровідникової електроніки кафедра Напівпровідникової електроніки кафедра

Заснована у 1952 на базі спеціалізації “напівпровідники і діелектрики” фізичного факультету, в 1954 ввійшла до складу радіофізичного факультету. Першим зав. каф був акад. АН УРСР, проф. В.ЄЛашкарьов (1952-56). Зав. Каф. були: проф. В.І.Ляшенко (1957-59), проф. Ю.І.Карханін (1960-75), проф. В.І.Стріха (1975-96). У 1996 була об’єднана з каф. радіоелектроніки. З 1996 каф. очолює Заслуж. діяч науки і техніки України, акад. АПН України, проф. О.В.Третяк, який є наук. керівником школи в галузі генераційно-рекомбінаційних процесів та електрон. транспорту в напівпровідн. структурах для систем комплексної автоматизації. Наук. дослідження, що виконувались на каф., включають теорет. та експерим. вивчення напівпровідн. гетероструктур. Були відкриті низькочастотні коливання електр. струму, що виникають при освітлюванні високоомного GaAs(O,Cr) (Ю.І.Карханін, Ю.В.Воробйов, О.В.Третяк). Передбачено і виявлено новий тип дрейфу електрон.-діркової плазми в напівпровіднику, а також термічний градієнтно-дрейфовий домен (В.М.Добровольський, С.П.Павлюк). Досліджені нові ефекти, пов’язані з власнодефектною провідністю і рівноважною самокомпенсацією провідності в напівпровідниках (Г.А.Холодар). Побудована квантова теорія спін-залежної рекомбінації в широкому діапазоні магнітних полів. Проведені унікальні експерим. дослідження у слабких магнітних полях (О.В.Третяк). Теорет. та експерим. обгрунтована фіз. модель реального контакту, в якій враховані зазор між металом та напівпровідником та поверхневі стани в контакті; передбачено нові фіз. ефекти (В.І.Стріха). Розроблені нові методики дослідження параметрів та властивостей напівпровідників та напівпровідн. структур (В.І.Стріха, Є.В.Бузаньова, О.М.Воскобойніков, Ю.С.Жаркіх, Вас.В. Ільченко, С.С.Кільчицька, Д.І.Шека, В.А.Скришевський,С.В.Лисотченко, С.В.Литвиненко, А.Г.Шкавро). Розроблено метод люмінесцентного ефекту поля (Г.П.Пека), метод струму Холла (В.М.Добровольський), потужні високовольтні перемикаючі пристрої з оптичним контролем (Г.П.Пека, В.А.Бродовий). На основі контактних багатошарових структур з пористим кремнієм створені та досліджені біо-та хім. сенсори (В.І.Стріха, В.А.Скришевський, Г.В.Кузнєцов). Створено унікальний РСГР спектрометр і детально досліджені квантово-розмірні структури (О.В.Третяк, Ю.В.Бойко, Вол.В.Ільченко). За допомогою мат. апарату систем алгоритмічних алгебр розроблено формалізацію та інструментальні засоби моделювання та оцінки найбільш поширених алгоритмів маршрутизації в Internet/Intranet–мережах (С.Д.Погорілий). У 1999 каф. очолила створення ІОЦ Київ. ун-ту і розгорнула цикл робіт, направлених на інтеграцію ун-ту в світове інформац. поле. Каф.неодноразово організовувала і проводила вітчизн. і міжн. конференції та школи з фізики напівпровідників. Розвивається наук. кооперація з відомими наук. центрами: Чайтунським ун-том (Тайвань) – в області дослідження спінзалежних ефектів та напівпровідн. квантових структур, Еколь Централь (Ліон, Франція) – в області хім. та біосенсорів на пористому кремнії, Політехнічним ін-том (Ліон, Франція) – в області кремнієвих сонячних елементів, Ін-том Хайн-Майнтнер (Берлін) – в області нанокристалічних напівпровідників. На сьогодні на каф. працює 7 д-рів та 9 канд. наук.

Анісімов Ігор Олексійович

 • Останні зміни:
30.06.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, завідуючий кафедрою.
У 1980 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1980-1988 – асист. каф. радіоелектроніки; 1989-1998 – доц. каф. радіоелектроніки, каф. напівпровідникової електроніки; 1998-1999 – д-рант радіофізичного факультету; 2000-2001 – доц. каф напівпровідникової електроніки; 2001-2002 – проф. каф. напівпровідникової електроніки; 2002-2007 – зав. каф. фізичної електроніки; з 2007 – декан радіофізичного факультету.

Читати далі >Барабанов Олександр Валерійович

 • Останні зміни:
09.02.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1993 закінчив ф-т проблем фізики та енергетики Моск. фіз.-тех. ін-ту. З 1993 працює у Київ. ун-ті на посаді інж., 1996 – асист.

Читати далі >Баужа Олександр Стасісович

 • Останні зміни:
08.01.1976

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
1999 закінчив радіофізичний факультет Київ ун-ту. З того ж року працює на посаді асист. каф. напівпровідникової електроніки Київ. ун-ту.

Читати далі >Бойко Юрій Володимирович

 • Останні зміни:
23.09.1962

Місце народження: м. Тараща, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: начальник ІОЦ.
Закінчив 1984 радіофізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «радіофізика і електроніка (кріогенна та мікроелектроніка)». В Київ. ун-ті з 1986: інж. НДЧ, інж., старш. інж., нач. сектору наук.-метод. центру з автоматизації наук. досліджень, асист., доц. каф. напівпровідникової електроніки, начальник ІОЦ Київ. ун-ту. З 2006 - зав. каф. напівпровідникової електроніки радіофізичного ф-ту.

Читати далі >Бродовий Володимир Антонович

 • Останні зміни:
26.11.1928- 20.12.2009

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1953 Київ. ун-т. У 1953 - 1957 працював на заводі «Арсенал» інж., інж.-конструктором, нач. вакуумної лаб. У 1957-1960 – асп. каф. фізики напівпровідників Київ. ун-ту. З 1960 працював на каф. мол. наук. співроб., асист., доц., 1988 – проф.

Читати далі >Бузанева Євгенія Вікторівна

 • Останні зміни:
01.03.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
Закінчила 1959 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Після закінчення ун-ту і до 2005 працювала в НДЛ на каф. фізики напівпровідників, де пройшла шлях від інж. до пров. наук. співроб.

Читати далі >Воробйов Юрій Васильович

 • Останні зміни:
01.01.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 Київ. ун-т. У 1959-1962 - асист. каф. електрофізики, в 1962 вступив до асп-ри Київ. ун-ту, каф. фізики напівпровідників. Під час навчання в асп -рі у 1964-1965 проходив 10-місячне стажування в Гулльському ун-ті (Англія). Після закінчення асп-ри залишився працювати на каф. фізики напівпровідників, спочатку на посаді асист., доц.

Читати далі >Воскобойніков Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
01.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1974 Ташкент. ун-т за спец. “Теоретична фізика”.

Читати далі >Грязнов Дмитро Борисович

 • Останні зміни:
12.12.1972

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив 1996 радіофізичний факультет Київ. ун-ту . З 1998 - асист. каф. напівпровідникової електроніки Київ. ун-ту, 1999 - нач. сектору впровадження нових технологій ІОЦ ун-ту, за сумісн. - кер. центру іновацій Майкрософт (з 2008).

Читати далі >Добровольський Валентин Миколайович

 • Останні зміни:
02.07.1933

Місце народження: м. Ленінград, тепер – Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1956 каф. фізики напівпровідників Київ. ун-ту. Після закінчення ун-ту залишився працювати на каф., де пройшов шлях від асист. до проф.

Читати далі >Іванов Іван Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1977

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
2002 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працює у Київ. ун-ті з 2003 на каф. напівпровідникової електроніки асистентом.

Читати далі >Ільченко Володимир Васильович

 • Останні зміни:
15.02.1960

Місце народження: м. Дружківка, Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1981 Київ. ун-т, 1984- асп. каф. фізики напівпровідників. У Київ. ун-ті: 1984-86 - мол. наук. співроб. НДЧ; 1987-91 асист., 1991-92 доц. каф. фізики напівпровідників; з 1992 - доц. каф. напівпровідникової електроніки.

Читати далі >Іщук Лариса Вадимівна

 • Останні зміни:
25.02.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила 1983 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Захистила 2000 канд. дис. У Київ. ун-ті: 1983-1997 - інж. каф. фізики напівпровідників (зараз каф. напівпровідникової електроніки), 1997-2005 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. 2004 - асист., 2005 – доц. каф. електрофізики радіофізичного ф-ту.

Читати далі >Карханін Юрій Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1911- 01.01.1993

Місце народження: м.Кобеляки Полтав. губ..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (1960-69).
1937 закінчив фізико-математичний факультет Київ. ун-ту. До 1941 – асп., асист., заст. декана фізичного факультету, 1946-53 — старш. викл. фізичного факультету, з 1953 на радіофізичному факультеті - старш. викл. каф. електрофізики, 1952-60 — зав. каф. електрофізики, 1960-69 - зав. каф. електрофізики радіофізичного факультету; 1969-73 проф. каф. експериментальної фізики фізичного факультету, проф.- консультант каф. геофізичних методів розвідки геологічного факультету.

Читати далі >Кислюк Віктор Віталійович

 • Останні зміни:
02.11.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював у Ін-ті фізики напівпровідників НАН України. На радіофізичному факультеті : 2000 – 2004 - асист., 2004 - доц.

Читати далі >Кільчицька Світлана Сергіївна

 • Останні зміни:
01.01.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила 1960 кафедру фізики напівпровідників радіофізичного факультету Київ. ун-ту, 1967- асп-ру каф. фізики напівпровідників. В Київ. ун-ті: старш. інж. наук. лаб., асист. (з 1968), 1986 - доц. каф. фізики напівпровідників.

Читати далі >Козинець Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
21.02.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
Закінчив 1996 радіофізичний факультет Київ. ун-ту за спец. “Радіофізика та електроніка “, 1999 - асп-ру радіофізичного факультету. Пров. інж., мол. наук. співроб.

Читати далі >Коновалов Андрій Миколайович

 • Останні зміни:
21.09.1974

Місце народження: м. Ізмаїл Одеськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив 1996 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1999 - асп-ру цього ф-ту. В Київ.ун-ті працює з 1999: асист. кафедри напівпровідникової електроніки, кер. сектору коорд. роботи зі студентами наук.-метод. центру організації навч. процесу ун-ту (з 2006, за сумісн.).

Читати далі >Кузнецов Геннадій Васильович

 • Останні зміни:
20.06.1945- 26.08.2013

Місце народження: станиця Успенська, Краснодарського краю, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив 1968 ф-т радіоелектроніки КПІ. В Київ. ун-ті з 1976: мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. НДЛ «Фізика і техніка напівпровідників».

Читати далі >Лашкарьов Вадим Євгенович

 • Останні зміни:
07.10.1903- 01.12.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (1952 - 1956).
1924 закінчив Київ. ІНО. 1924-1927 – асп., виклад. Київ. наук.-досл. кафедри фізики. 1925 разом з В.П. Лінником розробив оригінальний метод визначення коефіцієнта заломлення рентгенівських променів. Брав участь у створенні Ін-ту фізики АН України. За запрошенням акад. А.Ф Йоффе 1930-35 керував лаб. Ленінград. фіз.-техн. ін-ту.

Читати далі >Левитський Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
25.10.1926

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, заслужений професор Київського університетуту.
Остання займана посада: професор.
1949 закінчив радіотехн. факультет КПІ, 1952 – асп-ру радіофізичного факультету Київ. ун-ту. З 1952 – старш. виклад. радіофізичного факультету, 1957 – доц. каф. фізичної електроніки, 1974 - 1989 – зав. каф. радіоелектроніки, 1989-96 – проф. каф. напівпровідникової електроніки, 1996 – проф. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Лисоченко Сергій Васильович

 • Останні зміни:
29.12.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1973 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Після закінчення ун-ту проходив службу в військах ППО на посаді начальника РЛС. З 1976 працює на каф. напівпровідників радіофізичного факультету Київ. ун-ту: старш. інженер, 1979 - мол. наук. співроб., 1986 - наук. співроб., 1990 - старш. наук. співроб., 2007 - зав. НДЛ „Автоматизація наук. досліджень”.

Читати далі >Литвиненко Сергій Васильович

 • Останні зміни:
05.08.1956

Місце народження: м. Умань Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1978 закінчив радіофізичний. факультет Київ. ун-ту. З 1978 – інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Лозовський Валерій Зіновійович

 • Останні зміни:
12.04.1955

Місце народження: м. Зоринськ, Луганськ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1978 закінчив фіз. ф-т Донецьк. ун-ту. 1985 захистив канд. дис., в 1994 – докт. дис. 1978-84 – працював інж., 1985 – мол. наук. співроб. Донецьк. фіз.-техн. ін-ту НАН України. З 1985 працював в Ін-ті фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова – мол. наук. співроб., 1986 – наук. співроб., 1987 – старш. наук. співроб., 1994-99 – пров. наук. співроб., 2000 – 2009 проф. каф. напівпровідникової електроніки радіофізичного ф-ту.

Читати далі >Львов Віктор Анатолійович

 • Останні зміни:
17.03.1954

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1978 закінчив фіз.-тех. факультетет Харків. ун-ту.

Читати далі >Ляшенко Василь Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1902- 01.01.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1928 закінчив фіз.-мат. відділення Київ. ІНО і поступив в асп-ру Ін-ту фізики АН УРСР. Одночасно з навчанням в асп-рі. у 1930 працює в Київ. ун-ті асист., зав. каф. фіз. ф-ту, 1932-41 - в.о. доц., доц. каф. фізики і електрофізики. В 1945 повертається до викл. роботи в ун-ті за сумісн. Працював доц. на каф. фізики напівпровідників від дня її створення в 1952, у 1957-60 - зав. каф. фізики напівпровідників.

Читати далі >Нінідзе Георгій Карлович

 • Останні зміни:
10.02.1941- 19.03.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив 1964 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1971 - асп-ру цього ун-ту. Після закінчення працював в ун-ті на посаді мол. наук. співроб., 1972-1996 - старш. наук. спіроб. каф. фізики напівпровідників, з 1996 - старш. наук. співроб., зав. лаб. „Автоматизація наук. досліджень” каф. напівпровідникової електроніки.

Читати далі >Панічевська Вілена Іванівна

 • Останні зміни:
09.12.1939

Місце народження: м. Красноярськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, працювала у Київ. механічному техн. У Київ. ун-ті з 1963: від інженера до старш. наук. співроб. лаб. фізики і техніки напівпровідників.

Читати далі >Пека Генріетта Павлівна

 • Останні зміни:
01.01.1933

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчила 1956 Київ. ун-т. Працювала на каф. фізики напівпровідників на посадах асист., доц., 1978 - проф.

Читати далі >Первак Юрій Олександрович

 • Останні зміни:
07.12.1951

Місце народження: м. Біла Церква Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1973 фізичний факультет Київ. ун-ту. 1973-1976– асп., мол. наук. співроб. Київ. ун-ту. 1977-1982 – старш. наук. співроб. Всесоюз. електротехнічного ін-ту (Москва). 1982-2002 – пров. наук. співроб. Ін-ту фізики напівпровідників НАН України. З 2002 – проф. каф. напівпровідникової електроніки радіофізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Погорілий Сергій Дем’янович

 • Останні зміни:
07.12.1948

Місце народження: м. Горлівка Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1971 закінчив електротех. ф-т Донецьк. політехн. ін-ту (тепер Донецьк. нац. техн. ун-т, спец. – мат. та лічильно-обчислювальні прилади та устаткування). 1972-75 асп-ру Ін-ту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. Працював: 1975–78 - мол. наук. співроб., наук. співроб. Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова, 1978–91 – кер. наук.-досл. відділу системного та функціонального програм. забезпечення Київ. НДІ радіовимірювальної апаратури.

Читати далі >Проскура (Кузнецова) Анеля Вікторівна

 • Останні зміни:
07.09.1936

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: завідуючий навчальної лабораторії.
Закінчила в 1952 радіофізичний факультет Київ ун-ту. У 1952-63 - інж. Ін-ту фізики АН УРСР. У 1963-84–асист. каф. загальної радіотехніки радіофізичного факультету.

Читати далі >Россохатий Віктор Костянтинович

 • Останні зміни:
08.11.1956- 09.08.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1980 закінчив ф-т фізичної і квантової електроніки МФТІ. 1980-88 працював у вироб. НДЛ при ВО “Київький радіозавод” і навчався в асп –рі Київ. ун-ту.

Читати далі >Скришевський Валерій Антонович

 • Останні зміни:
08.12.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1978 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1981 - асп-ру каф. оптики фізичного факультету Київ. ун-ту. З 1981 працює на радіофізичному факультеті Київ. ун-ту на посадах мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. сектора, зав. пробл. лаб., 2000 - доц., 2002 – проф. каф. напівпровідникової електроніки, з 2009 – зав. каф. нанофізики конденсованих середовищ Ін-ту високих технологій.

Читати далі >Стріха Віталій Іларіонович

 • Останні зміни:
30.05.1931- 08.02.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: проректор з наукової роботи (1984-1990) .
1955 закінчив каф. фізики напівпровідників Київ. ун-ту. Працював в Київ. ун-ті з 1955 на посадах: наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. лаб., 1973 проф., 1975-1996 зав. каф. фізики напівпровідників радіофізичного факультету, 1984-1990 - проректор з наук. роботи Київ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 40
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи