ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коновалов Андрій Миколайович

21.09.1974

Місце народження: м. Ізмаїл Одеськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.

Закінчив 1996 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1999 - асп-ру цього ф-ту. В Київ.ун-ті працює з 1999: асист. кафедри напівпровідникової електроніки, кер. сектору коорд. роботи зі студентами наук.-метод. центру організації навч. процесу ун-ту (з 2006, за сумісн.). Наук. робота присвячена експеримент. дослідженням процесів взаємодій електронів середніх енергій (100–1000 еВ) з поверхневою областю твердих тіл методом спектроскопії характеристичних втрат енергій електронів (ХВЕЕ). Особлива увага приділяється вивченню процесів, що призводять до виникнення суттєвої залежності форми спектрів ХВЕЕ ряду твердих тіл від кута розсіяння електронів при незмінних кутах їх падіння та виходу, а також процесів збудження мультипольного поверхневого плазмону. Читає лекц. курси «Комп. експеримент», «Системи символьної математики», «Методи досліджень поверхневих напівпровідникових структур», проводить семінар. та лабор. заняття. Автор 15 наукових праць. Осн. праці: A new approach to analysis of reflection electron energy loss spectra // J. Electr. Spectrosc. and Related Phenom, 2002. Vol. 122. (in co-authorship); Analysis of the principal components for REEL spectra of indium // J. Electr. Spectrosc. and Related Phenom, 2003. Vol. 133 (in co-authorship); Principal component analysis of angular dependences of reflection electron energy loss spectra of Ge // Ukr. J. Phys., 2004. V. 49, N8 (in co-authorship).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи