ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нінідзе Георгій Карлович

10.02.1941- 19.03.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Закінчив 1964 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1971 - асп-ру цього ун-ту. Після закінчення працював в ун-ті на посаді мол. наук. співроб., 1972-1996 - старш. наук. спіроб. каф. фізики напівпровідників, з 1996 - старш. наук. співроб., зав. лаб. „Автоматизація наук. досліджень” каф. напівпровідникової електроніки. 1976 захистив канд. дис. „Дослідження імпедансу приповерхневої області напівпровідників” (наук. кер. проф. В.М.Добровольский ). Осн. напрями наук. досліджень – вивчення механізмів переносу носіїв струму вздовж та впоперек поверхні шаруватих напівпровідникових структур, в тому числі із надтонким і тунельно-тонким діелектриком; ефектів, пов’язаних із протіканням струмів надвисокої густини в екстремально великих електричних полях в структурах “кремній на ізоляторі”; ефектів пам’яті в таких структурах; наукове супроводження розробки на основі цих ефектів перших в СРСР енергонезалежних запам’ятовуючих мікроелектронних елементів та схем. Він був чл. секції “Напівпровідники і мікроелектроніка” Наук. ради НАНУ з проблеми “Фізика напівпровідників”, головою секції “Напівпровідники та мікроелектроніка” Республ. товариства радіотехніки, електроніки та зв’язку. Був заст. зав. каф. з наук. роботи, вчен. секретарем каф. Автор понад 75 наук. праць, опублікованих у провідних наук. журналах, авт. свідоцтв. Осн. праці: High-amplitude high-frequency oscilation of temperature, electron-hole oair concentration, and current in silicon-on-insulator structures //J.of apl.phys., V.88 (in co-authorship); Self-organization in SOI FET // Microelectronic Engineering,2004. 72 (in co-authorship); Elektron-Hole Rair Reversed Drift in SOI Structure. In: Progress in Semiconductor-on-Insulator Structures and Devices Operating at Extreme Conditions, eds. F. Balestra et al. Kluwer Academic Publisher, 2002 (in co-authorship). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.

Автор: проф. В.А.Скришевський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи