ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пека Генріетта Павлівна

01.01.1933

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчила 1956 Київ. ун-т. Працювала на каф. фізики напівпровідників на посадах асист., доц., 1978 - проф. 1963 -захистила канд. дис. “Влияние поверхностных состояний на люминесценцию”, 1975 - докт. дис. Розвинула новий наук. напрямок – фізику варизонних твердих розчинів. Проведені нею дослідження механізмів переносу носіїв заряду в таких структурах дозволили отримати ряд фундамент. результатів, зокрема, встановити існування вбудованих квазіелектр. полів нового типу в області різнодолинних переходів, теорет. і експерим. встановити неоднорідність розподілу інжектованої електрон.-діркової плазми в структурах з різнодолинним переходом. Ці дослідження стали фіз. основою принципово нового класу напівпровідникових приладів – варизонних інжекційних фотодіодів та комплексу нових методів дослідження варизонних структур, використаних при розробці технології їх виготовлення на Світловодському заводі чистих металів. Розробила та читала курси лекцій: “Фізика напівпровідників. II ч.”, “Фізика поверхні напівпровідників”, “Оптичні та фотоелектричні явища в напівпровідниках”, “Основи оптоелектроніки” та ін. Організувала і на протязі багатьох років керувала практикумом з оптичних та фотоелектр. явищ в напівпровідниках. Більше 10 років була куратором спеціалізації “фізика напівпровідників” на ФПК. Підготувала 13 канд. наук та 1 д-ра наук. Була наук. кер. багатьох наук.-досл. бюджетних та госпдоговірних тем, приймала участь в створенні базової виробничої лаб. на ВО “Київ. радіозавод” та була її наук. співкер. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1988), «Соросівський проф.» (1997). Автор 250 наук. та метод. праць, 20 винаходів, 2 монографій, 1 підруч., 3 учбов.посіб. Осн. праці: Варизонные полупроводники. К., 1989 (в соавт.); Люминесцентные методы контроля параметров полупроводниковых материалов и приборов. К., 1986 (в соавт.); Поверхневі та контактні явища в напівпровідниках. К., 1992 (в соавт.). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.

Автор: проф. О.В.Третяк

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи